Hrozí ďalšie zdražovanie telekomunikačných služieb? Deregulácia by mohla ohroziť aj konkurenciu

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Smartfón, telefón, mobil
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Tento článok pre vás načítala AI.

Na hrozbu ďalšieho zdražovania telekomunikačných služieb v Európskej únii upozornila Telekomunikačná únia Slovenskej republiky (TÚSR) ako člen Európskej asociácie pre súťaž v telekomunikáciách (ECTA). Európska komisia sa aktuálne zaoberá možnosťou deregulácie alebo výrazným zúžením regulácie sektora elektronických komunikácií.

Stav súťaže na trhu

V dôsledku toho by národné regulačné autority, na Slovensku Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, už neanalyzovali stav súťaže na trhu a v prípade neexistencie efektívnej súťaže by operátorom s významným vplyvom na trhu neukladali povinnosti s cieľom podporiť súťaž a rozvoj trhu.

„V dôsledku týchto negatívnych zmien by si operátori s významným vplyvom na trhu mohli diktovať také cenové a technické podmienky, ktoré by ešte viac deformovali súťaž, vytláčali konkurenciu z trhu a v konečnom dôsledku by mohli požadovať neprimerane vysoké ceny od koncových užívateľov,“ uviedol hovorca a poradca TÚSR Roman Vavro.

Prechod od širokej konkurencie

Na hroziaci problém upozornila ECTA v otvorenom liste ministrom pre telekomunikácie a Španielsku ako predsedníckej krajine v Rade EÚ. Poukázala v ňom na to, že v prípade obhajovania deregulácie bez zohľadnenia existencie operátorov s významným vplyvom na trhu by nechtiac podporili prechod od širokej konkurencie k veľmi obmedzenému počtu väčších operátorov na trhu, pričom by zanikli prínosy účinnej a udržateľnej hospodárskej súťaže.

Národné regulačné autority v súčasnosti uplatňujú Európsky kódex elektronických komunikácií (do vnútroštátneho práva na Slovensku transponovaný od februára 2022), a to najmä prostredníctvom vykonávania analýz trhu.

„V členských štátoch EÚ sú aj naďalej identifikované zlyhania trhu, ktoré si vyžadujú primeraný regulačný zásah. V prípade, že na trhu nepôsobí operátor s významným vplyvom, národní regulátori nemôžu ukladať regulačné opatrenia, preto nie je potrebné meniť súčasný regulačný prístup,“ priblížil Vavro.

Efektívna hospodárska súťaž

Budúci zákon o digitálnych sieťach by sa mal podľa ECTA naďalej zameriavať na efektívnu hospodársku súťaž pomocou ex-ante regulácie operátorov s významným vplyvom na trhu a riadiť sa zásadami zakotvenými v Európskom kódexe elektronických komunikácií uplatňovanými uvážlivo a len v prípade potreby. Za nevyhnutné považuje, aby tento model aj naďalej fungoval a prinášal pozitívne výsledky pre občanov, podniky a verejnú správu.

„Model EÚ prináša oveľa lepšie výsledky, pokiaľ ide o nasadenie vysokokapacitnej infraštruktúry v porovnaní s USA, kde pretrváva deficit konkurencieschopnosti, čo vedie k obmedzenému výberu a vysokým maloobchodným cenám,“ dodal Vavro.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Viac k osobe Roman Vavro
Firmy a inštitúcie EU Európska úniaÚrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb