Vláda ráta s vytvorením nových pracovných pozícií v školstve, zmenia sa aj podmienky práce nadčas

Foto: ilustračné, www.gettyimages.com

Na školách by mohli pribudnúť školskí digitálni koordinátori či koordinátori školského podporného tímu. Ide o nové kariérové pozície, ktoré zavádza návrh novely zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch.

Vláda ho na stredajšom rokovaní schválila. Úprava tiež zjednodušuje okrem preukazovania bezúhonnosti aj zaraďovanie do kariérových stupňov a vykonávanie atestácií či organizovanie všetkých druhov vzdelávania v profesijnom rozvoji.

Vzdelávanie pre viac ľudí

Novela zákona, ktorá by mala byť účinná od 1. januára 2022, rozširuje aj okruh atestačných organizácií a umožňuje absolvovať kvalifikačné, funkčné, špecializačné a inovačné vzdelávanie aj osobám, na ktoré sa inak zákon nevzťahuje.

Teda osobám, ktoré síce nie sú pedagogickými či odbornými zamestnancami, no spĺňajú kvalifikačný predpoklad vyžadovaného stupňa vzdelania na výkon ich práce.

Zmeny v práci nadčas

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré novelu predložilo, upravuje aj podmienky práce nadčas. Ustanovuje, že za hodinu práce nadčas sa bude hodina priamej výchovno-vzdelávacej činnosti považovať len vtedy, ak bude splnený základný úväzok.

Podľa ministerstva z aplikačnej praxe vyplýva, že v mnohých prípadoch viedla nespresnená časť zákona k pretrvávajúcej praxi označovania konkrétnych vyučovacích hodín v rozvrhu ako nadčasových bez ohľadu na základnú podmienku práce nadčas.

V rámci novely sa tiež doplnila možnosť vyplácať funkčný plat za prácu nadčas v období čerpania náhradného voľna a tiež umožňuje priznať osobný príplatok za prácu vykonanú nad rámec pracovných povinností na obdobie, ked sú tieto činnosti vykonávané.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie MŠVVaŠ Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu SRVláda SR