Ministerstvo chce určiť maximálnu sumu školného za externé štúdium, najviac by zaplatili študenti veterinárstva

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Suma maximálneho ročného školného bude závisieť od ekonomickej náročnosti. Foto: ilustračné, www.gettyimages.com

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR plánuje vymedziť maximálnu sumu ročného školného na akademický rok 2022/2023 pre externú formu štúdia na verejných a štátnych vysokých školách.

Vyplýva to z opatrenia, ktoré rezort predložil začiatkom augusta do medzirezortného pripomienkového konania. Navrhuje, aby opatrenie vstúpilo do platnosti už od 15. septembra 2021.

Suma bude závisieť od náročnosti

Dôvodom je, aby sumy maximálneho ročného školného pre jednotlivé študijné odbory boli známe v dostatočnom predstihu. Medzirezortné pripomienkové konanie sa končí 23. augusta.

Suma maximálneho ročného školného bude závisieť od ekonomickej náročnosti. Ministerstvo uviedlo, že v súčasnosti sa suma zohľadňuje v závislosti od študijného odboru, v ktorom sa získava vysokoškolské vzdelanie, od príslušného študijného programu a stupňa získavaného vysokoškolského vzdelania.

„Preto je potrebné určiť rôzne sumy maximálneho ročného školného v jednotlivých študijných odboroch, respektíve študijných programoch v príslušnom študijnom odbore,“ vysvetlilo.

Najnižšie školné

Najnižšie maximálne ročné školné majú študenti študijných odboroch Filozofia, Historické vedy, Politické vedy, Právo, Psychológia, Sociálna práca, Sociológia a sociálna antropológia, Teológia a Vedy o umení a kultúre.

Študenti v týchto odboroch by mali zaplatiť na prvom stupni 1 560 eur, na druhom 2 200 eur a na treťom 4 390 eur. Naopak, najvyššie maximálne ročné školné vypočítali poslucháčom odboru Veterinárske lekárstvo. Tí na prvom stupni môžu zaplatiť 5 970 eur, na druhom 8 330 eur a na treťom 7 770 eur.

V prípade spojeného prvého a druhého stupňa zaplatia 6 920 eur. Maximálne ročné školné je pre študentov odborov Všeobecné lekárstvo a Zubné lekárstvo pre spojený prvý a druhý stupeň 5 000 eur a pre tretí stupeň 11 960 eur.

Ďalšie k téme

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie MŠVVaŠ Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu SR