V dôsledku zavretých škôl nemali žiaci v systéme duálneho vzdelávania rovnaké podmienky na získanie praktických zručností

Foto: ilustračné, Gettyimages.sk

V dôsledku dištančného vzdelávania nemali žiaci v systéme duálneho vzdelávania (SDV) aj mimo neho rovnaké podmienky na praktické vzdelávanie, vyplýva zo zistení Štátnej školskej inšpekcie (ŠŠI).

Dištančné vzdelávanie malo podľa zamestnávateľov i riaditeľov škôl negatívne dopady na motiváciu učiť sa a na schopnosť pracovať v tíme. U žiakov negatívne vplývalo aj na získavanie praktických zručností. Vzdelávanie žiakov v systéme duálneho vzdelávania podľa inšpektorov ovplyvnili aj karanténne opatrenia vo firmách. ŠSI o tom informovala na svojej webstránke.

Pätina neabsolvovala odborný výcvik

Štátna školská inšpekcia (ŠŠI) kontrolovala priebeh záverečných skúšok v 11 štátnych SOŠ s vyučovacím jazykom slovenským v 10 učebných odboroch. Celkový počet žiakov, ktorí úspešne ukončili 3. ročník a absolvovali záverečnú skúšku, bol 117, z nich 50 sa pripravovalo v systéme duálneho vzdelávania (SDV) u 21 zamestnávateľov. Žiaci učebných odborov sledovaných SOŠ vykonávajú praktickú prípravu v rôznych režimoch. Takmer polovica žiakov vykonáva odborný výcvik v systéme duálneho vzdelávania, tretina žiakov absolvuje výcvik v dielni školy a tretina žiakov sa pripravuje v ďalších dvoch režimoch,“ uvádza inšpekcia.

Pred skúškami žiaci absolvovali dištančné vzdelávanie. Podľa zistení inšpekcie necelá pätina študentov v SDV a pätina mimo neho neabsolvovali odborný výcvik. Temer 36 percent žiakov, ktorí nevykonávali odborný výcvik, tvorili žiaci mimo systému duálneho vzdelávania, ktorí mali odborný výcvik v dielni školy.

Žiaci nemohli absolvovať odborný výcvik vo firmách najmä z dôvodu pandemických opatrení a epidemiologickej situácie. Tí, ktorí absolvovali výcvik v dielni školy, ho mávali zaistený v podobe malých skupín. Odborné výcviky mali žiakom nahradiť online výučba, konzultácie, ale aj samoštúdium.

Nižšia úroveň v duálnom vzdelávaní

Pracovné zručnosti a teoretické vedomosti žiakov pripravujúcich sa v SDV mali nižšiu úroveň v oboch častiach ZS v porovnaní s praktickými zručnosťami a vedomosťami žiakov, ktorí sa nepripravovali v SDV. Žiaci kontrolovaných subjektov dosiahli z predmetu odborný výcvik v 3. ročníku lepšie výsledky, ako preukázali v praktickej časti ZS. V dvoch kontrolovaných SOŠ žiaci vzdelávajúci sa v SDV dosiahli oveľa horšie výsledky ako žiaci pripravujúci sa mimo SDV. Z celkového počtu žiakov neprospeli dvaja (1 v SDV) a 14,8 % preukázalo málo uspokojivé výsledky (z nich 58,8 % žiaci v SDV),“ skonštatovala ŠŠI.

Zmenou bolo, že žiaci učebných odborov nemuseli absolvovať písomnú časť záverečnej skúšky, keďže na základe novely školského zákona, ktorá platí od začiatku roka 2022, sa záverečná skúška delí na praktickú a teoretickú časť.

Organizácia záverečných skúšok, zloženie skúšobných komisií, kompetencie a povinnosti predsedov skúšobných komisií, ako aj hodnotenie záverečných skúšok, sa realizovalo bez relevantného platného právneho predpisu,“ uviedla inšpekcia. Na základe výsledkov kontrol inšpektori odporučili riaditeľom škôl, aby intenzívnejšie spolupracovali na príprave záverečných skúšok so zamestnávateľmi.

Taktiež odporučili, aby do komisií na záverečné skúšky delegovali svojich zástupcov stavovské a profesijné organizácie. To by malo napomôcť zaisteniu koordinácie hodnotenia výstupov odborného vzdelávania a prípravy.

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie ŠŠI Štátna školská inšpekcia