Školskí zdravotníci majú na školách zmysel, odbúravajú množstvo záťaže učiteľom

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Tento článok pre vás načítala AI.

Školskí zdravotníci odbúravajú mnoho záťaže učiteľom, ktorých úlohou je učiť a nie riešiť úrazy, zdravotné potreby detí, sociálne problémy, chronické či infekčné ochorenia či vychovávať ich k prevencii ochoreniam.

Ako ďalej uviedla pre SITA prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Iveta Lazorová, školskí zdravotníci budujú svoju prax doslova na zelenej lúke a i keď majú k dispozícii usmernenia z projektu, veľmi záleží od prostredia školy, aké podmienky im vytvára a od podpory spolupracovníkov. Podstatná je pre nich spolupráca s odborníkmi, ako sú logopédi, psychológovia, detskí lekári a špecialisti.

Úloha školských zdravotníkov

Školskí zdravotníci začali na Slovensku pôsobiť zmenou školského zákona v roku 2022. Do projektu, ktorý vyhlásilo ministerstvo školstva pre materské, základné a stredné školy sa malo možnosť zapojiť 90 škôl. Reálne pôsobia zdravotní pracovníci na 85 školách. Pôsobenie školských zdravotníkov sa ukazuje ako významný faktor nielen zlepšenia zdravotného stavu žiakov a študentov, ale aj ich prístupu k dochádzke a zlepšeniu študijných výsledkov.

Školskí zdravotníci, ktorí pôsobia na každej úrovni školských zdravotníckych služieb, zohrávajú dôležitú úlohu pri hodnotení a riadení zdravotných rizík žiakov a študentov, pri osvojovaní si zdravého prístupu k správaniu detí a študentov a mnohé ošetrovateľské praktiky majú pozitívny vplyv aj na dochádzku detí a študentov do škôl, ako aj na úroveň vzdelávania.

Školskí zdravotníci pôsobia v materských, základných a stredných školách vrátane tých pre deti so zdravotným znevýhodnením a je zamestnancom danej školy, ktorá tým za jeho činnosť preberá aj právnu zodpovednosť. Zdravotníkom môže byť lekár, sestra, verejný zdravotník, alebo zdravotnícky záchranár, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady.

Výsledky ich pôsobenia

Zdravotnú starostlivosť dieťaťu poskytuje výlučne na základe predchádzajúceho písomného súhlasu rodiča s tým, že potrebu podávania liekov alebo iných úkonov na žiadosť rodiča predpisuje ošetrujúci lekár dieťaťa. Zároveň zdravotník v škole môže vykonávať iba tie úkony, na ktoré je oprávnený v rámci svojej kvalifikácie podľa platných predpisov.

V školách, kde pracujú školskí zdravotníci sa znížila miera odchodu žiakov zo školy z dôvodu potreby lekárskeho ošetrenia a absencie kvôli chorobám na školách. Prax potvrdzuje, že podobne ako v krajinách západnej Európy, Turecku, Poľsku, kde je pôsobenie školskej sestry dlhodobo etablované, majú svoje opodstatnenie aj v slovenských školách.

V bežných školských zariadeniach vykonajú títo zdravotnícki pracovníci stovky úkonov ročne, v špecializovaných až niekoľko tisíc. V školách s vyšším počtom žiakov z marginalizovaných rómskych komunít umožňuje prítomnosť školskej sestry nielen zabezpečiť starostlivosť o dieťa pri akútnom zhoršení zdravotného stavu, ale sa vytvára aj priestor pre intenzívnejší kontakt s ich rodičmi a komunitou.

Koniec v auguste 2024

Projekt končí v auguste tohto roka. Pre zachovanie kontinuálneho pôsobenia školskej sestry v školách je nevyhnutné do ukončenia trvania projektu definovať mechanizmus financovania školskej sestry aj po ukončení projektovej výzvy, Pre štandardizáciu výkonu tejto pozície je potrebné vypracovať viaceré metodické materiály upravujúce podmienky výkonu zdravotného pracovníka.

„Má zmysel v projekte ďalej pokračovať, keďže zdravotný stav obyvateľov Slovenska je v štatistikách OECD hodnotený ako jeden z najhorších, musíme sa začať starať o zdravie seba samých už od detstva, nakoľko zdravotná starostlivosť ovplyvňuje naše zdravie iba zhruba v rozsahu 15 %, medzi ostatné faktory, ktoré ovplyvňujú naše zdravie patria životný štýl, životné prostredie, záťaž fyzická, psychická a pod., naše správanie sa voči sebe samým,“ uzavrela Lazorová.

Ďalšie k téme

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Viac k osobe Iveta Lazorová
Firmy a inštitúcie MŠVVaŠ Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu SRSKSaPA Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek