Samosprávy by mali mať prehľad o počtoch prijatých a neprijatých detí do zariadení predprimárneho vzdelávania, tvrdí PS

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Tento článok pre vás načítala AI.

Poslankyne hnutia Progresívne Slovensko (PS) chcú nastaviť systém podpory a možnosti kontroly pre samosprávy, aby mali komplexný prehľad o počtoch prijatých a neprijatých detí do zariadení predprimárneho vzdelávania.

Predĺžený rodičovský príspevok

Kontrola by mala prebiehať nielen na základe počtu zamietnutých žiadostí rodičov o prijatie dieťaťa do zariadenia, ale aj na základe menných zoznamov detí a ich zákonných zástupcov s prislúchajúcimi údajmi.

Súčasne chcú zaviesť efektívny systém kontroly pri vyplácaní predĺženého rodičovského príspevku. Parlament bude o posunutí navrhovaných zmien do druhého čítania rozhodovať v utorok 27. februára.

V súčasnosti má žiadateľ o príspevok povinnosť preukázať sa rozhodnutím riaditeľa materskej školy o neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie, na základe ktorého úrad práce, sociálnych vecí a rodiny rozhodne o priznaní alebo nepriznaní nároku na príspevok.

Navrhované zmeny by mali prispieť k prehľadnejšiemu systému rozhodovania o priznávaní spomínaného príspevku. Po novom by úrad práce rozhodoval na základe potvrdenia obce o právoplatnom rozhodnutí riaditeľa škôlky o neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie.

Nedostatok miest v materských školách

Poslankyne PS upozorňujú, že už viac ako desať rokov naša krajina bojuje s nedostatkom miest v obecných materských školách, pričom najväčší nedostatok je v Bratislavskom kraji.

Ministerstvo školstva sa opiera predovšetkým o počty zamietnutých žiadostí o prijatie dieťaťa do obecných materských škôl, ktoré sú však často skresľujúce, pretože zahŕňajú aj duplicitné prihlášky na to isté dieťa. Rodičia, ak majú vo svojom bydlisku tú možnosť, pre zvýšenie šance na prijatie svojho dieťaťa do materskej školy, zasielajú aj viac ako dve žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie, avšak dieťa nakoniec navštevuje len jednu,“ pripomínajú poslankyne.

Podporné systémy pre rodiny

Podľa hnutia je potrebné revidovať podporné systémy pre rodiny a taktiež hľadať nástroje, ktoré rodinám s deťmi rýchlo, adresne pomôžu a súčasne budú „motivujúce s potenciálom udržateľného a odolného funkčného podporného prostredia pre všetky rodiny s deťmi„.

Tým je podľa poslankýň napr. adresná finančná pomoc v období predprimárneho vzdelávania, aby si rodiny sami mohli vybrať, kam svoje dieťa umiestnia a bude to pre nich finančne dostupné.

„Tento problém čiastočne rieši novela zákona o rodičovskom príspevku, ktorá vstúpila do platnosti 30. mája 2023. Hovorí o tom, že oprávnená osoba bude môcť poberať predĺžený rodičovský príspevok aj potom, čo jeho dieťa dovŕši vek tri roky, v prípade, že dieťa nebolo prijaté do obecnej materskej školy. Zákon má však niekoľko zásadných chýb,“ myslia si v PS.

Zásadná chyba

Za zásadnú chybu považujú, že o príspevok nemôžu požiadať zákonní zástupcovia dieťaťa aj priebežne počas školského roka, a to v prípadoch, keď žiadosť o prijatie na predprimárne vzdelávanie bola podaná v období mimo riadneho zápisu do škôlky. Dodávajú, že nimi predložená novela má tento systém opraviť.

Navrhované zmeny zároveň zavádzajú obciam povinnosť vyhotovovať evidenciu prijatých a neprijatých detí na predprimárne vzdelávanie vo všetkých ročníkoch či vydávať potvrdenia o právoplatnom rozhodnutí o neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie.

Pre odstránenie potenciálneho konfliktu sa zavádza oprávnenie jednotlivých úradov práce, sociálnych vecí a rodiny vyžiadať si kompletnú evidenciu o prijatých i neprijatých deťoch na predprimárne vzdelávanie a ich rodičov od jednotlivých obcí.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie Ministerstvo školstva SRProgresívne Slovensko (PS)ÚPSVaR Úrad práce sociálnych vecí a rodiny