Ministerstvo spojí štyri organizácie do Národného inštitútu vzdelávania a mládeže, využiť chce čo najefektívnejšie peniaze

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling. Foto: archívne, SITA/Alexandra Čunderlíková.

Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR plánuje zlúčiť svoje štyri priamo riadené organizácie do Národného inštitútu vzdelávania a mládeže. Jeho súčasťou budú Metodicko-pedagogické centrum, Štátny pedagogický ústav, Iuventa – Slovenský inštitút mládeže a Slovenská pedagogická knižnica.

Podpora pre zamestnancov

Ako informoval odbor komunikácie a marketingu ministerstva školstva, spojiť by sa mali začiatkom roka 2022. Zámerom je optimalizovať štruktúru a činnosti priamo riadených organizácií tak, aby prinášali maximálny úžitok a čo najefektívnejšie využitie zdrojov na vzdelávanie – formálne i neformálne.

Nový inštitút má poskytovať podporu pedagogickým a odborným zamestnancom, nepedagogickým zamestnancom, ako aj pracovníkom s mládežou. Optimalizácia priamo riadených organizácií rezortu školstva bola v roku 2017 jedným z opatrení identifikovanými Implementačnou jednotkou v rámci Revízie výdavkov na vzdelávanie.

Zabezpečovať bude aj nové činnosti

„Národný inštitút vzdelávania a mládeže bude pokračovať v doteraz realizovaných činnostiach, ako napríklad vzdelávanie a poradenstvo pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom, metodické usmerňovanie škôl a školských zariadení, aplikovaný pedagogický výskum, organizovanie predmetových olympiád a súťaží, neformálne vzdelávanie mládeže či správa knižničného fondu,“ vymenovalo ministerstvo.

V pláne je aj, aby inštitút v blízkej budúcnosti zabezpečoval aj nové činnosti, ktoré vyplývajú z plánovaných kurikulárnych zmien či zavádzania podporných opatrení pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Zatraktívnia vzdelávanie

Tieto činnosti by mali tiež prispievať k skvalitneniu vzdelávania a podpory pedagogickým a nepedagogickým pracovníkom. Neoddeliteľnou súčasťou činnosti novej organizácie má byť zatraktívnenie formálneho a neformálneho vzdelávania, ako aj práca s mládežou, a to modernými dostupnými metódami.

Následne po ukončení transformácie sa zriadia spoločné úrady pre regionálne úrady školskej správy a krajské centrá novej organizácie tak, aby sa „pod jednou strechou“ vytvoril takzvaný stredný článok riadenia, metodického usmerňovania a podpory škôl a školských zariadení.

Zlúčenie prinesie efektívnu koordináciu

Ministerstvo v rámci prípravy na transformáciu svojich organizácií identifikovalo niekoľko jej prínosov. Ide napríklad aj o personálne posilnenie odborných kapacít ôsmich krajských pracovísk a samostatného pracoviska pre školy s vyučovacím maďarským jazykom so sídlom v Komárne.

Zlúčenie podľa ministerstva prinesie efektívnu koordináciu a synergiu pri realizácii kurikulárnych zmien na centrálnej úrovni a podporu učiteľstva na regionálnej úrovni a malo by aj skvalitniť ponuky vzdelávania a poradenstva podľa potrieb učiteľstva a škôl na regionálnej úrovni už od budúceho školského roku 2021/22.

Ďalšie k téme

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie IuventaMŠVVaŠ Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu SRNárodný inštitút vzdelávania a mládežeSlovenská pedagogická knižnicaŠtátny pedagogický ústav (ŠPÚ)