Rada EÚ prijala nariadenie o emisiách CO2 pre nové osobné automobily a dodávky

Autá, premávka
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com.

Rada Európskej únie (EÚ) v utorok prijala nariadenie, ktorým sa stanovujú prísnejšie normy emisií CO2 pre nové osobné automobily a dodávky.

Cieľom nových pravidiel je znížiť emisie z cestnej dopravy, ktorá má najvyšší podiel na emisiách z dopravy, poskytnúť automobilovému priemyslu správny impulz na prechod k mobilite s nulovými emisiami a zároveň zabezpečiť pokračovanie inovácií v tomto odvetví. Rada o tom informuje prostredníctvom svojej webstránky.

Balík Fit for 55

Nové pravidlá stanovujú cieľ znížiť v rokoch 2030 až 2034 emisie CO2 v prípade nových osobných automobilov o 55 % a v prípade nových dodávkových vozidiel o 50 % v porovnaní s úrovňami z roku 2021 a od roku 2035 znížiť emisie CO2 pre nové osobné automobily aj dodávky o 100 %.

„Som rada, že EÚ plní svoje sľuby v rámci balíka Fit for 55. Nové pravidlá prinesú príležitosti pre špičkové technológie a vytvoria impulz pre priemysel, aby investoval do budúcnosti bez fosílnych palív,“ vyjadrila sa v súvislosti s nariadením švédska ministerka pre klímu a životné prostredie Romina Pourmokhtari.

Stanovená referenčná hodnota

Od roku 2025 do konca roku 2029 bude platiť Regulačný stimulačný mechanizmus pre vozidlá s nulovými a nízkymi emisiami (ZLEV).

V rámci tohto mechanizmu, ak výrobca splní určité referenčné hodnoty predaja vozidiel s nulovými a nízkymi emisiami, môže byť odmenený menej prísnymi cieľmi v oblasti emisií CO2. Referenčná hodnota je stanovená na 25 % pre osobné automobily a 17 % pre dodávky.

Nariadenie obsahuje odkaz na e-palivá, pričom po konzultácii so zainteresovanými stranami Komisia predloží návrh na registráciu vozidiel poháňaných výlučne palivami s neutrálnymi emisiami CO2 po roku 2035 v súlade s právom EÚ, mimo rozsahu pôsobnosti noriem pre vozové parky a v súlade s cieľom EÚ v oblasti neutrality klímy, uvádza Rada.

Návrh reviduje existujúce pravidlá

Nariadenie obsahuje doložku o preskúmaní, v ktorej sa predpokladá, že v roku 2026 Komisia dôkladne posúdi pokrok dosiahnutý pri plnení cieľov k 100-percentnému zníženiu emisií do roku 2035 a prípadnú potrebu ich preskúmania.

Pri preskúmaní sa zohľadní technologický vývoj, a to aj pokiaľ ide o plug-in hybridné technológie, a dôležitosť životaschopného a sociálne spravodlivého prechodu na nulové emisie.

Návrh reviduje existujúce pravidlá, ktoré boli naposledy zmenené v roku 2019. Súvisiaca revízia zavádzania infraštruktúry pre alternatívne palivá (AFIR) podporí rozvoj infraštruktúry na dobíjanie vozidiel vo všetkých členských štátoch.

Návrh na revíziu výkonnostných noriem emisií CO2 pre osobné a dodávkové vozidlá je súčasťou balíka Fit for 55, ktorý Európska komisia predstavila 14. júla 2021. Ten by mal EÚ umožniť znížiť čisté emisie skleníkových plynov do roku 2030 aspoň o 55 % v porovnaní s úrovňami z roku 1990 a dosiahnuť klimatickú neutralitu v roku 2050.

Posledný krok rozhodovacieho procesu

Európsky parlament prijal 8. júna 2022 sériu pozmeňujúcich návrhov k návrhu Komisie. Rada pre životné prostredie dosiahla všeobecné smerovanie k návrhu 29. júna 2022.

Po medziinštitucionálnych rokovaniach Rada a Európsky parlament 27. októbra 2022 dosiahli predbežnú politickú dohodu o návrhu. Európsky parlament prijal nariadenie v prvom čítaní 14. februára 2023. Utorkové prijatie Radou je posledným krokom rozhodovacieho procesu.

Nariadenie nadobudne účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku EÚ. Po kampani Nemecka na poslednú chvíľu budú zo zákazu platného od roku 2035 vyňaté vozidlá, ktoré jazdia výlučne na syntetické palivá, uvádza portál Euronews.

Tie sa však spaľujú v motore a preto do atmosféry uvoľňujú emisie, no ich zástancovia tvrdia, že ich výrobný proces môže byť klimaticky neutrálny a tak kompenzovať znečistenie.

Zdržanie trvalo takmer mesiac

Naopak, podľa odporcov sú drahé, energeticky neefektívne a plytvajú zdrojmi. Súčasná výroba syntetických palív je veľmi obmedzená a stále nie je jasné, akú veľkú alternatívu môžu predstavovať k elektromobilom, ktoré sa už vyrábajú vo veľkom, upozorňuje Euronews.

Požiadavka Nemecka vyňať syntetické palivá z nariadenia bola veľmi nezvyčajná a zastavila celý legislatívny proces. Zdržanie trvalo takmer mesiac a vyvolalo intenzívne rokovania medzi Európskou komisiou a nemeckým ministerstvom dopravy.

Rozhovory priniesli cez víkend dohodu, ktorá otvorí dvere pre predaj vozidiel poháňaných výlučne syntetickými palivami aj po roku 2035. Dohoda dopĺňa dodatočný právny výklad, ale neznamená žiadne zmeny a doplnenia nariadenia o CO2. Od Komisie sa teraz očakáva, že predstaví ďalšie kroky, ako implementovať výnimku.

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Romina Pourmokhtari
Firmy a inštitúcie EP Európsky parlamentEU Európska únia