Vybraní farmári získajú prostredníctvom zelenej nafty tento rok 30 miliónov eur

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Dscf9542.jpg

Projekt by mal zvýšiť efektívnosť rastlinnej a živočíšnej výroby a tiež konkurencieschopnosť domácich farmárov. Spotrebitelia by zas mali mať k dispozícii viac dostupných a bezpečných slovenských potravín.

Poľnohospodári pestujúci vybrané plodiny alebo chovajúci zvieratá dostanú ešte v tomto roku prostredníctvom projektu zelenej nafty 30 miliónov eur. Tento projekt by mal podľa Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR podporiť produkciu plodín a hospodárskych zvierat.

Zároveň by mal zvýšiť efektívnosť rastlinnej a živočíšnej výroby a tiež konkurencieschopnosť domácich farmárov. Spotrebitelia by zas mali mať k dispozícii viac dostupných a bezpečných slovenských potravín. „Očakávam od farmárov, že investované finančné prostriedky sa reálne odzrkadlia na slovenskom poľnohospodárstve,“ povedala v piatok na tlačovej besede podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriela Matečná.

Podpora prvovýroby

Podporu získajú aktívni farmári, ktorí pestujú, chovajú a prispievajú tak k potravinovej sebestačnosti. „Sledujeme tým tiež udržanie prvovýroby na Slovensku, zníženie dovozu kľúčových komodít, a tým aj zníženie salda zahraničného obchodu. Pomôžeme konkurencieschopnosti našich producentov potravín a tiež očakávame vyšší podiel domácich potravín na pultoch obchodov,“ uviedla Matečná.

Štátna pomoc je zameraná na podporu podnikov fungujúcich v poľnohospodárskej prvovýrobe so sídlom výrobnej prevádzky na Slovensku. Získať môžu dotáciu vo výške časti spotrebnej dane zo spotrebovaných minerálnych olejov, čo má poľnohospodárom kompenzovať časť vynaložených nákladov na spotrebu nafty.

Z projektu zelenej nafty budú podporené poľnohospodárske odvetvia náročné na pestovateľské postupy, ako je špecializovaná rastlinná a živočíšna výroba. „V živočíšnej výrobe bude podpora zameraná na chov hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz, koní, ale aj hydiny. V rastlinnej výrobe pôjde predovšetkým o vybrané druhy ovocia, zeleniny, strukovín, okopanín, ako napríklad zemiaky a cukrová repa,“ priblížila poslankyňa Národnej rady SR a členka výboru pre poľnohospodárstvo a životné prostredie Eva Antošová (SNS). Podpora sa bude týkať aj olejnín, čiže maku a ľanu, ako aj pestovania chmeľu, viniča a liečivých rastlín.

Žiadosti v lete

Výška pomoci bude vypočítaná ako súčin maximálnej spotreby motorovej nafty, vypočítanej ako výmera podporovanej plodiny v hektároch alebo počet kusov hospodárskych zvierat, vynásobené stanoveným normatívom spotreby motorovej nafty na jeden hektár konkrétnej plodiny, alebo jedného kusu vybranej kategórie hospodárskych zvierat a maximálnej výšky kompenzácie sadzby spotrebnej dane (0,347 eur/I).

Poľnohospodári budú môcť podávať žiadosti o podporu na Pôdohospodársku platobnú agentúru. Očakávaný termín prijímania žiadostí je leto tohto roku.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať