Vojenské exponáty budú mať elektronické dvojičky

Tank leopard
Foto: military-today.com

BRATISLAVA 11. marca (WEBNOVINY) – Historické vojenské lietadlá, bojové vozidlá, tanky či iné veľkorozmerné, ale aj tie veľkosťou najmenšie zbrane, ktoré má vo svojich zbierkach Vojenský historický ústav (VHÚ) – Vojenské historické múzeum, by už čoskoro mali získať svoje „elektronické dvojičky“.

Digitálne modely

Plánujú z nich vyrábať trojrozmerné a dvojrozmerné digitálne modely, teda „virtuálne“ kópie, ktoré pomôžu bádateľom pri výskume. Okrem toho Vojenský historický ústav plánuje zdigitalizovať aj celý Vojenský historický archív, ktorý obsahuje nespočetné množstvo vojenských dokumentov, máp či fotografií. „Dajú sa medzi nimi nájsť vojenské záznamy celých generácií našich otcov, ktorí prešli vojenskou službou, údaje o množstve bojových operácií od konca 19. storočia až do dnešných čias,“ povedal riaditeľ Vojenského historického ústavu Miloslav Čaplovič

Dnes sa každý z bádateľov musí prehŕňať veľkým množstvom papierových archívnych dokumentov, v budúcnosti by mohol pomocou počítača v e-bádateľni rýchlo získať potrebné informácie. Digitalizáciu archívnych dokumentov VHÚ zabezpečuje projektom s názvom Digitalizácia kultúrneho dedičstva VHÚ, ktorý je financovaný z európskych štrukturálnych fondov. Úmorné hľadanie by sa tak konečne zmenilo na bádanie.

Národné múzeum

Krym pod kontrolou, základne blokuje už 11 tisíc vojakov
Foto: SITA/AP

Vojenský historický ústav chce zrealizovať aj ďalší projekt financovaný z európskych štrukturálnych fondov – ten už podľa názvu zabezpečí modernizáciu výskumu VHÚ. Ústav už vypísal užšiu súťaž na dodávateľa potrebných technológií.

Hodnota tohto veľkého projektu by podľa oznámenia o vyhlásení výberového konania vo vestníku mohla dosiahnuť necelých 2,5 milióna eur.

Projektom chcú vybudovať Centrum výskumu zbierkových predmetov VHÚ, ktoré bude mať postavenie národného múzea v oblasti vojenskej histórie.

Jeho informačné ústredie, ktoré by mal dodať víťaz súťaže, sa bude skladať z troch častí. Prvá má slúžiť na sprístupnenie objektov zo zbierok, pričom ústav umožní aj ich výskum. Ďalšia zložka má slúžiť na dlhodobé uchovávanie digitálnych objektov, a to prostredníctvom vybudovania dôveryhodného dlhodobého archívu. Treťou časťou centra bude sprostredkovanie výsledkov výskumu odbornej i širokej verejnosti, vrátane dodávky nevyhnutných technologických zariadení.

Súčasťou dodávky budú aj služby súvisiace s umiestnením, inštaláciou a uvedením do prevádzky jednotlivých technologických komponentov, ktoré sú započítané v cene dodávaných zariadení.

Štúdium digitálnych objektov

Objekty chcú sprístupniť a umožniť skúmať na portáli eBádateľňa. Budú tam mať prístup interní bádatelia a pracovníci VHÚ, externí žiadatelia a bádatelia z radov odbornej, ale aj širšej verejnosti, a to v oblasti historických a ostatných spoločenských vied s humanitným zameraním. Záujemcom zabezpečia odpisy, výpisy, potvrdenia kópií. Umožnia im aj štúdium či verejné vystavovanie digitálnych objektov.

Okrem toho vytvoria aj portál Centra výskumu zbierkových predmetov VHÚ, ktorý umožní sprístupnenie publikácií a štúdií VHÚ so zreteľom na výsledky odborného zhodnocovania hmotných pamiatok dokumentujúcich vojenskú minulosť našich predkov, a to od najstarších čias až po súčasnosť.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Miloslav Čaplovič