ŠPECIÁL: Poisťovne sa snažia čo najviac procesov robiť na diaľku a bezkontaktne

Laptop, notebook, počítač
Národný bezpečnostný úrad bude oprávnený vydať rozhodnutie o blokovaní škodlivého obsahu alebo škodlivej aktivity. Foto: ilustračné, Getty images

Na aktuálnu situáciu koronavírusu reagujú aj komerčné poisťovne a každým dňom vyvíjajú nové zjednodušené spôsoby, ktoré uľahčujú procesy samotným poisťovniam ako aj klientom.

„Okrem prísľubu tých poisťovní, ktoré majú epidémiu a pandémiu vo výlukách, že sa aj k takýmto prípadom postavia proklientsky a budú sa snažiť klientom poistné plnenie poskytnúť, vyvinuli mnohé online nástroje,“ uviedla riaditeľka pre životné poistenie vo FinGO.sk Miroslava Holičová.

Výhodou neživotného poistenia zase podľa riaditeľa pre neživotné poistenie vo FinGO.sk Štefana Fajnora je, že už aj pred krízou spôsobenou COVID-19 sa väčšina produktov z privátneho poistenia dala uzatvoriť online bez nutnosti podpisu klienta a osobného stretnutia.

Platnosť zmluvy zaplatením

Počas mimoriadnej situácie spôsobenej koronavírusom napríklad životná poisťovňa MetLife pristúpila na možnosť uzavrieť poistenie s klientom online formou pri zachovaní všetkých interných a legislatívnych nariadení, a to až do odvolania.

Na diaľku uzatvára zmluvy aj ďalšia poisťovňa.„Klientov, ktorí majú záujem o životné poistenie, nechceme vystavovať riziku ohrozenia ich zdravia z dôvodu osobnej návštevy pobočky či ich lekára. Klientom ponúkame možnosť dojednať si životné poistenie aj na diaľku, a to akceptáciou zaplatením,“ povedal riaditeľ úseku personálneho poistenia poisťovne Generali Peter Koštival.

Obchodník môže uzatvoriť životné poistenie bez potreby stretnutia sa s klientom a celý proces uzatvorenia poistenia prebieha výlučne elektronicky. Obchodník sa skontaktuje s klientom, ktorý si chce uzatvoriť životné poistenie prostredníctvom videohovoru alebo klasického telefonického hovoru. Na základe potrieb klienta a analýzy jeho finančnej situácie obchodník pripraví klientovi ponuku životného poistenia na mieru jeho potrebám.

„Následne si ju spoločne prejdú a ak klient so znením poistnej zmluvy súhlasí, môže sa prejsť k jej uzatvoreniu,“ vysvetľuje Koštival. Klientovi je na e-mail zaslaný návrh poistnej zmluvy, ktorú je potrebné zaplatiť do piatich dní odo dňa vytvorenia návrhu. Namiesto podpisu slúži akceptácia platbou, čiže poistník vyjadrí súhlas s uzatvorením poistenia úhradou poistného.

Fungujú aj videobhliadky

Aj poisťovňa Uniqa sa snaží maximum procesov realizovať na diaľku a bezkontaktne. Online nahlasovanie a registrácia poistných udalostí, videoobhliadky majetkových škôd, možnosť uzatvoriť si prakticky akékoľvek poistenie na diaľku či online psychologická poradňa v čase krízy významne pomáhajú chrániť zdravie a zároveň udržať nepretržité služby poisťovne.

„Ukázalo sa, že investície do digitalizácie sú pre poisťovne absolútne kľúčové a ich skutočný význam sa ukazuje najmä v časoch takejto krízy,“ hovorí generálny riaditeľ Uniqa Martin Žáček.

Holičová potvrdila, že poisťovne upravili svoje online portály tak, aby bolo možné zmluvy uzatvárať bez nutnosti podpisu klienta. Vymysleli iné spôsoby, akými klienta vedia verifikovať, a tak nemusia byť vystavení riziku nákazy pri stretnutí s poradcom kvôli podpisu zmluvy.

Ďalej poisťovne napríklad akceptujú niektoré druhy žiadostí o zmenu v životnom poistení mailom. Klientom vytvorili online portály, kde sa môžu prihlásiť a okrem toho, že tam nájdu kompletné informácie o svojej zmluve, majú možnosť zaplatiť svoje poistné cez platobnú bránu. Poisťovne majú aj plne funkčné call centrá, poistné udalosti môžu klienti hlásiť online alebo práve prostredníctvom týchto call centier.

Obhliadkové aplikácie

Avšak niektoré procesy boli pôvodne naviazané na nutnosť osobného kontaktu, ako napríklad vstupná obhliadka pri havarijnom poistení či pripoistení v povinnom zmluvnom poistní. „V tejto oblasti bola väčšina poisťovní naozaj rýchla a prispôsobila aj tieto procesy aktuálnej situácii,“ konštatuje Fajnor.

Vstupné obhliadky môžu v súčasnosti klienti vykonávať aj sami. A to prostredníctvom obhliadkových aplikácií samotných poisťovní, ktoré ich navedú aké zábery majú zhotoviť a zároveň dokážu zachytiť dátum, čas, ako aj miesto vykonania fotografií.

Alebo potom spôsobom že sprostredkovateľ odnaviguje klienta, aké zábery má vyhotoviť cez svoj mobilný telefón alebo fotoaparát a v digitálnej podobe ich mailom poslať sprostredkovateľovi, ktorý následne zabezpečí ich doručenie do poisťovne. Podobne je to aj pri nahlasovaní poistných udalostí.

Technická a emisná kontrola

Poisťovne veľmi promptne zareagovali aj na problém s absolvovaním technickej a emisnej kontroly na vozidlách, ktoré boli objednané na kontrolu, ale z dôvodu pandémie ju nemohli absolvovať. Keďže platné kontroly, ako aj revízne správy pri nehnuteľnostiach sú stanovené zákonom, ich platnosť je jednou z podmienok vyplatenia plnenia v prípade poistnej udalosti.

„Poisťovne sa rozhodli, že všetky poistné udalosti budú prešetrovať individuálne a samozrejme budú prihliadať aj na nemožnosť absolvovania týchto obhliadok v dobe zatvorenia prevádzok. Vo všeobecnosti platí, že ak klient dodržiaval zákonné ustanovenia v minulosti tak ako mal, sú poisťovne ochotné pri poistnej udalosti prihliadnuť na nemožnosť alebo sťažené podmienky absolvovania prehliadok,“ hovorí Fajnor.

Žiadosti môžete poslať emailom

Žiadosti o zmenu na zmluve alebo jej vypovedanie k výročnému dátumu bolo pred touto krízou zvyčajne nutné posielať v papierovej podobe s podpisom klienta. Momentálne viete vo väčšine poisťovní poslať tieto žiadosti alebo výpovede emailom, samozrejme žiadosť musí byť podpísaná klientom a naskenovaná ako príloha v emaili, aby ju poisťovne dokázali akceptovať.

Aby poisťovne zabezpečili nielen informovanosť klientov, ale aj sprostredkovateľov, rozhodli sa využívať technologické riešenia aj pri neustálom vzdelávaní sprostredkovateľov. A to cez online školenia a informovania o zmenách a novinkách na samotných produktoch ako aj odporúčania pre klientov ako sa správať zodpovedne voči sebe aj svojmu okoliu a zároveň neohroziť platnosť svojich poistných zmlúv.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Martin ŽáčekMiroslava HoličováŠtefan Fajnor
Firmy a inštitúcie FinGO.skGenerali PoisťovňaMetLifeUniqa