ŠPECIÁL: Ceny PZP by sa podľa odhadov mali opäť zvýšiť

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Poistenie PZP auto
Foto: ilustračné, SITA/Martin Havran

V produktovej škále sa pre veľký tlak na cenu nedajú očakávať prevratné novinky, poisťovne môžu keď tak prísť s presnejšou segmentáciou, prípadne rozšíriť ponuku pripoistení.

Jeseň je typická aj pre každoročné zverejňovanie nových cien povinného zmluvného poistenia (PZP) na nasledujúce obdobie. Poisťovne majú vždy povinnosť zverejniť nové sadzby do konca októbra, a to aj napriek tomu, že sú väčšinou klienti, ktorí platia poistky nie na kalendárny rok, ale na rok technický, teda od momentu kúpy či prepisu auta.

Poistenie je povinné, hrozí pokuta

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla upravuje zákon, podľa ktorého je ten, kto zaviní dopravnú nehodu prevádzkou vozidla, zodpovedný za všetky spôsobené škody a ich náhradu poškodeným. Uzatvorením PZP tak poistený vlastne prenáša zodpovednosť za náhradu vzniknutých škôd na poisťovňu. Mať uzavreté PZP je preto nielen povinné, ale najmä užitočné. V prípade dopravnej nehody zabráni nemalým finančným stratám poisteného.

Za nepoistené auto môžete dostať pokutu niekoľkonásobne vyššiu, ako by ste zaplatili za povinnú poistku. Môže sa síce stať, že dlhodobo nemáte žiadnu nehodu. Ak však nejakú spôsobíte, prípadne ak doklad o zmluve nebudete vedieť predložiť polícii pri rutinnej kontrole, môže vás to vyjsť draho, pretože jazda autom, ktoré nemá povinné zmluvné poistenie sa považuje za priestupok.

Vplyv na cenu poistenia

Národná banka Slovenska (NBS) pred vyše dvoma rokmi konštatovala, že slovenský trh PZP je na hranici udržateľnosti a poisťovne musia postupne pristúpiť k zvyšovaniu cien. Pomer škodovosti k výberu poistného totiž v poisťovniach atakoval hranicu 100 %, čo je podľa finančného analytika OVB Allfinanz Slovensko Mariána Búlika veľmi extrémne číslo naznačujúce vysokú nestabilitu trhu.

Dôvodov, prečo sa tak na Slovensku dialo, je niekoľko. Primárne ide o výsledok cenových vojen, ktoré vyhrotili podľa Búlika niektoré online poisťovne, resp. zahraničné pobočky poisťovní z krajín EÚ, ktoré v snahe nabrať rýchlo väčší kmeň pristúpili k dumpingovým cenám. „Príklad poisťovne Astra názorne ukázal, ako môže skončiť podobne neuvážená obchodná stratégia,“ skonštatoval Búlik.

V praxi je vidieť, že odporúčania NBS poisťovne berú vážne a postupne upravujú ceny PZP smerom nahor. Väčšia časť trhu už v súčasnosti zároveň poistky segmentuje, teda štatisticky rizikovým vodičom výrazne zvyšuje cenu poistnej ochrany a uplatňuje striktnejšie aj malusy. Na rozdiel od minulosti, kedy sa uplatňovali len bonusy a malusy sa plošne ignorovali, je vidieť stále častejšie postihy po zavinenej škode.

Poistenie sa stalo viac variabilným

PZP sa z kedysi uniformného, balíkového produktu stalo vysoko variabilným poistením. Základné riziko – poistenie škôd spôsobených prevádzkou vozidla – je podľa Búlika síce v princípe identické, avšak zásadné odlišnosti sa skrývajú v dodatkových službách. „Hovorím o asistenčných službách, ale najmä pripoisteniach. To je trend, ktorý je veľmi silný,“ povedal Búlik.

Časť poisťovní sa v snahe o odlíšenie a získanie cenového náskoku rozhodla ponúkať asistenčné služby mimo povinnej poistky. Tým získavajú cenovú výhodu oproti konkurencii. Je to ponuka zaujímavá pre majiteľov áut, ktorí majú havarijné poistenie a doteraz si asistenčné služby kupovali dvakrát. Časť verejnosti zase uvíta lacnejšie PZP bez asistencie. Samozrejme, v ponuke poisťovní ostáva podľa Búlika aj balík povinného poistenia vrátane asistenčných služieb.

Asistenčné služby sa rozrástli

Asistenčné služby sa za posledné roky výrazne rozrástli. Kedysi nastavené ako pomoc výlučne pri nehodách, sa rozšírili aj na pomoc pri poruchách, a to na Slovensku aj v zahraničí. „Podľa mojich informácií je využívanie asistenčných služieb intenzívne, najčastejšie slovenskí vodiči potrebujú odťah do servisu alebo pomoc na ceste pri defekte či nedostatku paliva v nádrži. Ešte stále tradičnou situáciou, pri ktorej asistenčné služby zasahujú, je pomoc pri zámene paliva – natankovanie benzínu do auta s naftovým pohonom,“ pokračoval Búlik.

Majitelia najmä starších áut si môžu stále k povinnej poistke kúpiť pripoistenie prakticky akéhokoľvek havarijného rizika. A to doslova podľa svojich potrieb. V súčasnosti už nie je problém dokúpiť si k PZP iba krádež a vandalizmus, poškodenie auta pri nehode, úrazové poistenie posádky, ako aj poistnú ochranu pred živlami alebo stretom so zverou. To umožňuje ľuďom podľa Búlika šetriť financie. „Napríklad majiteľ garáže, ktorý parkuje na stráženom parkovisku v práci, nepotrebuje chrániť auto pred krádežou, ale môže si vybrať výlučne riziko havárie,“ poznamenal Búlik.

Novinkou sú podľa Búlika pokusy niektorých poisťovní umožniť pripoisťovanie na krátky čas v trvaní dní či týždňov. Napríklad špecificky k letnej dovolenke si klienti mohli uzavrieť pripoistenie havarijných rizík a po návrate z dovolenky ho ukončiť bez výpovednej lehoty. Je to rozhodne posun v snahe umožniť ľuďom vyskladať si poistenie podľa svojich potrieb a na čas, ktorý sa im hodí. „Druhou stranou mince je však biznis model, ktorý je podľa môjho názoru značne rizikový,“ myslí si Búlik.

Väčšie auto, vyššie poistné

Napríklad Komunálna poisťovňa systém kalkulácie cien PZP oproti minulým rokom nemenila. Ako povedal zástupca riaditeľa úseku neživotného poistenia Komunálnej poisťovne Peter Žilka, stále platí, že výška poistného sa v prvom rade odvíja od triedy auta (veľkosť objemu motora vozidla, celková hmotnosť vozidla a podobne). Väčšina poisťovní sa riadi princípom ťažšie auto spôsobí väčšiu škodu, a preto sa za väčšie autá zväčša platí vyššie poistné.

V poistnom je tiež podľa Žilku zohľadnená škodovosť klienta (bonusový systém) a frekvencia platenia poistného. „V budúcnosti plánujeme zaviesť podrobný systém segmentácie, aby sme odlíšili rizikovejších klientov od tých menej rizikových, ktorým chceme predpisovať nižšie poistné, ako tým, ktorí škody spôsobujú,“ dodal Žilka.

Ceny PZP by mali rásť

Povinné zmluvné poistenie je podľa senior analytika spoločnosti Fincentrum Petra Világiho produkt, pri ktorom sú klienti asi najcitlivejší na zmenu ceny. Preto musia poisťovne v tomto smere pristupovať k úpravám poistného veľmi opatrne. Na druhej strane boli podľa Világiho mnohé poisťovne v PZP dlhodobo stratové, čo už nová regulácia zo strany Európskej únie nepripúšťa.

„Aj preto sme za posledné obdobie videli nárast poistného v zákonom poistení. Očakávame, že ceny budú rásť aj do budúcnosti, a to nielen kvôli prísnejšej regulácii. Doprava sa najmä vo väčších mestách zhusťuje, čím rastie aj riziko škodových udalostí. A práve škodoví klienti si priplatia najviac,“ povedal Világi. Aj finančný analytik Marián Búlik vo všeobecnosti očakáva, že budúci rok budú ceny PZP ďalej rásť. „Pomalé tempo rastu by sa však nemalo meniť, keďže trh zostáva vysoko konkurenčný,“ povedal Búlik.

V produktovej škále sa pre veľký tlak na cenu nedajú podľa Világiho očakávať žiadne prevratné novinky. S pribúdajúcimi skúsenosťami a množstvom dát o škodovosti klientov môžu poisťovne prísť s presnejšou segmentáciou ceny. Prípadne rozšíriť ponuku pripoistení. Priestor existuje podľa Világiho aj vo vývoji nových technických riešení na dojednávanie poistenia napríklad prostredníctvom mobilných aplikácií.

Zmena poisťovne

Klienti, ktorí majú záujem zmeniť poisťovňu, musia najneskôr šesť týždňov pred vypršaním zmluvy podať výpoveď v pôvodnej poisťovni. Poisťovne musia 10 týždňov pred výročným dňom informovať zákazníkov o poistnom na ďalší rok. Tí vďaka tomu získajú takmer mesiac na to, aby sa rozhodli, či ostanú s aktuálnou poisťovňou alebo prejdú k inej. Na platnosť výpovede nie je potrebné uviesť dôvod výpovede.

Zmluva končí napríklad aj prevodom držby motorového vozidla na inú osobu, vyradením motorového vozidla z evidencie vozidiel, vyradením motorového vozidla z premávky na pozemných komunikáciách, či zmenou nájomcu pri lízingu. Výročný dátum zmluvy je vyznačený na bielej a zelenej karte, ktoré klient dostane od svojej poisťovne, spravidla ako doba platnosti. Písomnú výpoveď zmluvy musí klient zaslať do poisťovne. V prípade ak klient nestihne vypovedať zmluvu 6 týždňov pred koncom poistného obdobia, poisťovňa má právo výpoveď neakceptovať.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať