Sabinov otvára štvrtý ročník participatívneho rozpočtu, na úspešné projekty rozdelí sumu 5-tisíc eur

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Mesto Sabinov
Tento článok pre vás načítala AI.

Obyvatelia mesta Sabinov sa môžu aj v tomto roku zapojiť do participatívneho rozpočtu mesta. Radnica v ňom na úspešné projekty rozdelí sumu 5 000 eur. Záujemcovia môžu svoje projekty predkladať počas celého apríla.

Ako informuje mesto Sabinov na svojej webovej stránke, participatívny rozpočet je súčasťou rozpočtovej politiky mesta už štvrtý rok. Umožňuje občanom priamo sa zapojiť do rozhodovania o prerozdelení časti verejných zdrojov, ktoré mesto pre tieto účely vyčlení.

Rozhodne verejnosť

„Vďaka vašej snahe sa v minulých rokoch podarilo dovybaviť altánok na Šanci, zrekonštruovať ihrisko pri bývalej Obchodnej akadémii, podporiť Dia deň, prípadne doplniť detské ihrisko o nové hracie prvky. Aj tento rok je na tento účel schválený rozpočet vo výške 5 000 eur,“ pripomenula radnica s tým, že o úspešných projektoch rozhodne v hlasovaní verejnosť.

Možnosť podávať projekty v rámci participatívneho rozpočtu radnica opäť spúšťa od 1. apríla a žiadosti je možné predkladať do 30. apríla. Projekt môže byť zameraný na úpravy verejného priestoru, zlepšenie životného prostredia a jeho zveľadenie.

Takisto na voľnočasové aktivity zamerané na kultúrne a pohybové, záujmové a tvorivé aktivity, ale tiež na infraštruktúru, občiansku vybavenosť a aktivity na zlepšenie sociálnych väzieb medzi obyvateľmi. Projekty musia mať verejnoprospešný účel, naopak nesmie mať podnikateľský charakter. Zároveň musí byť zrealizovaný na území mesta Sabinov, pozemku alebo jeho majetku.

Požiadavky na podávanie žiadostí

Žiadosti pre jednotlivé projekty môžu podať občania s trvalým pobytom v meste Sabinov vo veku minimálne 15 rokov, prípadne občianske združenia a neziskové organizácie so sídlom v Sabinove, alebo s celoslovenskou pôsobnosťou, ak charakter ich aktivít spočíva v pôsobení na území mesta a podieľajú sa na nich občania mesta Sabinov, Žiadosť musí obsahovať názov projektu, údaje o navrhovateľovi a kontakt, v prípade právnickej osoby obdobné údaje o garantovi projektu. Súčasťou musia byť stručné informácie a popis projektu, predpokladané náklady projektu, ako aj cieľ a prínos pre rozvoj mesta Sabinov.

Žiadosť o projekt, ktorá spĺňa všetky formálne podmienky, je možné podať elektronicky e-mailom na adresu msu@sabinov.sk, písomne na podateľni mestského úradu, poštou na jeho adresu, prípadne vyplnením elektronického formulára na stránkach mesta, kde je zverejnené aj tlačivo formulára, ktorý je možné pre podanie žiadosti využiť.

„Akceptované budú aj žiadosti, ktoré budú zaslané voľne písanou formou, avšak musia byť dodržané formálne náležitosti, ktoré musí žiadosť obsahovať,“ upozornila radnica.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať