Poisťovni Kooperativa sa v minulom roku darilo

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Kooperativa
Ilustračné foto VIG

Čistý zisk poisťovne vzrástol o viac ako 21 % a predpísané poistné sa zvýšilo o 32,2 %.

Poisťovni Kooperativa sa v minulom roku darilo rásť tak v rámci celkovej ziskovosti, ako aj v predpise poistného. Jej čistý zisk vlani vzrástol medziročne o 21,3 % na 36,1 mil. eur, z čoho takmer 86 % plánuje spoločnosť dať na výplatu dividend. Predpísané poistné stúplo o 32,2 %. „Z pohľadu tržieb sme dosiahli úroveň poistného vo výške 620 mil. eur, čo je historicky najvyššia úroveň počas pôsobenia značky Kooperativa na trhu. Historicky najvyššie boli však aj naše odvodové a daňové povinnosti,“ informoval vo výročnej správe generálny riaditeľ Kooperativy Vladimír Bakeš.

V roku 2018 nadobudlo podľa Bakeša účinnosť viacero európskych smerníc súvisiacich s poistným trhom. Do činnosti výrazne zasiahli podľa neho aj zmeny v slovenskej legislatíve. Historicky prvýkrát bola schválená daň z poistenia a zmenami prešiel aj Občiansky zákonník, čím sa nanovo zadefinovali poistno-klientské vzťahy. „Tieto legislatívne otrasy sa nás ako spoločnosti výrazne dotkli a prirodzene ovplyvnili nielen procesy, ale aj cenotvorbu,“ poznamenal Bakeš.

Integrácia Poisťovne Slovenskej sporiteľne

Stredobodom pozornosti spoločnosti Kooperativa v roku 2018 bola integrácia poisťovne so spoločnosťou Poisťovňa Slovenskej sporiteľne. Od 1. apríla 2018 sa tak Poisťovňa Slovenskej sporiteľne stala súčasťou Kooperativy, pričom pod spoločnú značku prešiel aj poistný kmeň. Komplexný proces integrácie priniesol so sebou podľa Bakeša mnohé výzvy. Integrácia spoločností bola súčasťou strategických cieľov Vienna Insurance Group v oblasti bankopoistenia. Hlavným cieľom integrácie je využitie širokých možností bankového predaja v spolupráci s partnerom Erste Group.

Okrem posilnenia trhovej pozície spoločnosť integráciou zefektívnila a zoptimalizovala všetky procesy, a to prostredníctvom využitia synergických efektov a know-how zamestnancov a spolupracovníkov. Zároveň sa Kooperative otvorilo viac možností v rámci bankopoistenia na zlepšenie či rozšírenie služieb pre už existujúcich klientov Slovenskej sporiteľne, ktoré im neboli doteraz dostupné.

V životnom poistení evidovala spoločnosť nárast v predpísanom poistnom vďaka fúzii poisťovne Kooperativa a Poisťovne Slovenskej sporiteľne až o 72 %. Pozitívne výsledky boli vo vývoji pripoistení, a to pri náraste o 32,6 %. V neživotnom poistení spoločnosť zaznamenala celkový nárast o 2,4 %. Rástlo najmä predpísané poistné v poistení motorových vozidiel.

Na tento rok rastové ambície

Pre rok 2019 je strategickým cieľom Kooperativy stať sa trhovým lídrom v objeme predpísaného poistného. Rastové ciele má aj v oblasti obchodu, zisku a počtu klientov. Zabezpečiť chce poisťovňa aj ďalší rozvoj spolupráce so Slovenskou sporiteľňou z aktuálne prevažujúceho životného poistenia smerom ku kompletnému zabezpečeniu, vrátane neživotného poistenia.

Spoločnosť sa chce zamerať aj na digitalizáciu procesov. Dosiahnuť chce zvýšenú kvalitu obsluhy a starostlivosti o klienta, a to rozširovaním portfólia produktov uzatváraných elektronicky a používaním tabletov vrátane biometrického podpisu aj v teréne. Rovnako tak chce Kooperativa digitalizáciou zabezpečiť úspory nákladov a znížiť chybovosť.

O spoločnosti

Kooperativa poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group vznikla ako prvá súkromná univerzálna poisťovacia spoločnosť na Slovensku v roku 1990. Majoritným akcionárom je Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe, ktorej podiel akcií predstavuje 100 % priamo alebo nepriamo. Kooperativa je členom skupiny Vienna Insurance Group.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať