Zaplatíme za vodu viac? Vodohospodári vysvetlili, ako to bude reálne s DPH

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Voda, peniaze
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com.
Tento článok pre vás načítala AI.

Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) podal vysvetlenie v súvislosti so schváleným nariadením vlády zo 6. marca, ktorým sa zavádza daň z pridanej hodnoty za odbery podzemných vôd a za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd.

Už teraz sa platí vodné a stočné vrátane DPH

Marián Bocák, hovorca SVP, upresnil, že uplatňovanie DPH súvisí iba s poplatkami za odber podzemných vôd.

„Vypúšťanie podzemných vôd do povrchových vôd nebude mať na domácnosti, firmy a vodárenské spoločnosti prakticky žiaden dopad. Poplatok za odber podzemnej vody totiž predstavuje iba malú časť (rátajúcu sa v centoch) z celkovej ceny vodného a stočného. Započítavanie DPH do poplatku za odber podzemnej vody tak zmení výšku tohto poplatku v desatinách centa,“ uviedol Bocák.

Dodal, že občania pritom už v súčasnosti platia vodné a stočné vrátane DPH. Opatrenie sa ich preto prakticky nedotkne.

Technické presmerovanie preddavkov poplatkov

Hovorca ďalej vysvetlil, že nariadením sa zabezpečí technické presmerovanie preddavkov poplatkov za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd na rok 2024 určených rozhodnutím SVP vydaným ešte pred 1. januárom 2024, a to z účtu Environmentálneho fondu na účet SVP.

V praxi sa tak presunie na účet SVP zhruba 200-tisíc eur, ktoré znečisťovatelia uhradili za mesiac január 2024 na účet Environmentálneho fondu. Všetky ostatné platby v roku 2024, ktoré činia spolu približne 13 miliónov eur už budú hradené na účet SVP, čím sa zníži deficit za platby od štátu za vykonané služby, ktoré podnik pre krajinu vykonáva.

Bocák tiež dodal, že nariadenie tiež dopĺňa sadzby poplatkov za odbery podzemných vôd a sadzby poplatkov za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd o informáciu, že výška týchto sadzieb je v nariadení uvedená bez DPH.

„Nadväzne sa upravuje aj postup započítavania DPH pri ročnom zúčtovaní preddavkov poplatkov za odbery podzemných vôd a preddavkov poplatkov za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd, ak DPH nie je započítaná, resp. uhrádzaná v rámci preddavkov poplatkov za užívanie vôd,“ upresnil hovorca.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie Slovenský vodohospodársky podnik