Vláda povedala, kedy vznikne nové ministerstvo športu a cestovného ruchu

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať Diskusia
Dušan Keketi
Budúci minister športu a cestovného ruchu Dušan Keketi. Foto: archívne, SITA/Diana Černáková
Tento článok pre vás načítala AI.
  • aktualizované 29. novembra, 13:39

Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR (MCRŠ) má vzniknúť 1. januára 2024. Vláda chce tak posilniť a zefektívniť využívanie verejných zdrojov a potenciálu v cestovnom ruchu, čo má významne podporiť rozpoznateľnosť značky Slovensko ako bezpečnej turistickej destinácie a vytvoriť v zahraničí priestor pre plynulý rast príjmov tohto sektora.

Vznik nového ministerstva v pôsobnosti SNS umožní novela tzv. kompetenčného zákona, ktorú v stredu schválil vládny kabinet. Zároveň odsúhlasil aj návrh na zrýchlené rokovanie o tom v Národnej rade SR.

Vláda zároveň vymenovala za vládneho splnomocnenca pre cestovný ruch a šport od 29. novembra Dušana Keketiho, doterajšieho generálneho riaditeľa Letiska M. R. Štefánika. SNS už skôr predstavila Keketiho ako jej kandidáta na ministra cestovného ruchu a športu.

Kompetencie z dvoch rezortov

Nové ministerstvo prevezme kompetencie v oblasti cestovného ruchu z Ministerstva dopravy SR a v oblasti športu z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. K jeho úlohám bude patriť aj podpora a rozvoj kúpeľného cestovného ruchu a rozvoj cykloturistiky.

Podpora cestovného ruchu je podľa návrhu úzko previazaná s rozvojom regiónov Slovenska, malo by to prispieť k vyrovnávaniu rozdielov medzi nimi. Ministerstvo tiež bude podporovať kongresovú turistiku ako ďalší významný zdroj príjmov štátu a miest.

Nastanú viaceré zmeny

V súlade s programovým vyhlásením vlády nastanú aj viaceré iné zmeny v pôsobnosti rôznych ministerstiev a úradov. Napríklad, pôsobnosť v oblasti štátom podporovaného nájomného bývania má prejsť z úradu vlády na ministerstvo dopravy, keďže má v kompetencii aj oblasť bytovej politiky.

Ministerstvo dopravy sa má zároveň starať o právnu úpravu vecí patriacich do pôsobnosti Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR. Zastrešuje totiž aj oblasť stavebníctva pre verejné práce, stavebnú výrobu a stavebné výrobky, ako aj energetickú hospodárnosť budov, čo je súčasť všeobecných technických požiadaviek na stavby.

Pôsobnosť v oblasti vnútroštátnej implementácie agendy 2030 prejde z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR na Úrad vlády SR. Túto kompetenciu bude zabezpečovať podpredseda vlády, ktorý neriadi ministerstvo. Činnosti spojené s prípravou, prerokovaním a schvaľovaním ústavných zákonov, zákonov a iných právnych predpisov pre Úrad pre verejné obstarávanie prejdú z úradu vlády na ministerstvo investícií.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať Diskusia
Viac k osobe Dušan Keketi
Firmy a inštitúcie Letisko M. R. ŠtefánikaMinisterstvo cestovného ruchu a športu SR (MCRŠ)SNS Slovenská národná stranaVláda SR