Štát chce okresať nadmerné príjmy výrobcov elektriny, legislatíva zavádza aj nový inštitút tzv. krízovej regulácie

VLÁDA: Rokovanie 102. schôdze
Minister hospodárstva SR Karel Hirman. Foto: archívne, SITA/Branislav Bibel

Štát chce dočasne zaviesť odvod z nadmerných príjmov vybraných účastníkov trhu s elektrinou. Vyplýva to návrhu novely zákona o energetike, ktorý v pondelok schválila vláda. Zároveň rozhodla, že o legislatíve sa bude rokovať zrýchlene.

Ako argumentuje Ministerstvo hospodárstva SR, ceny elektriny na trhu v období od začiatku leta 2022 skokovo narastajú v reakcii na významný rast trhovej ceny zemného plynu, na ktorú je cena elektriny naviazaná.

Veľkoobchodné ceny elektriny a plynu priamo ovplyvňujú tvorbu maloobchodných cien elektriny, ktoré majú dopad na domácnosti, verejný sektor a podniky. Predaj elektriny za trhové ceny vyššie ako sú reálne výrobné ceny umožňuje vybraným výrobcom elektriny z tzv. inframarginálnych zdrojov vrátane sprostredkovateľov generovať v súčasnej situácii vysokých cien elektriny na veľkoobchodných trhoch nadmerné príjmy,“ dodáva.

Povinnosti členských štátov EÚ

Podľa nariadenia Európskej únie majú pritom členské štáty povinnosť zaviesť dočasné vnútroštátne opatrenie týkajúce sa uplatňovania stropu trhových príjmov výrobcov z predaja elektriny a prerozdelenie nadmerných príjmov koncovým odberateľom elektriny.

Viac o téme: Energetická kríza

Podľa predloženého návrhu by mala byť platiteľom odvodu tuzemská ako aj zahraničná fyzická alebo právnická osoba ak na Slovensku vyrába elektrinu v zariadení na výrobu elektriny na základe povolenia alebo splnenia oznamovacej povinnosti.

Predmetom odvodu by mal byť nadmerný príjem, teda kladný rozdiel medzi trhovým príjmom a stropom trhového príjmu. Výšku odvodu stanovil rezort na 90 % nadmerného príjmu. „Odvodovými obdobiami odvodu z nadmerných príjmov sú jednotlivé kalendárne mesiace v období od 1. decembra 2022 do 31. decembra 2024,“ uvádza sa ďalej v návrhu novely. Navrhovaný odvod z nadmerných príjmov bude pritom spravovaný ako daň podľa daňového poriadku.

Povinnosť označovať ropu z Ruska

Návrh novely zákona tiež reaguje na reštriktívne opatrenia s ohľadom na konanie Ruska na Ukrajine, týkajúce sa uvalených sankcií na ruskú ropu dodanú na Slovensko ropovodom a ropné výrobky vyrobené z tejto ropy, alebo ich další predaj do iných členských štátov alebo do tretích krajín.

Zaviesť by sa mala povinnosť označovania ruskej ropy dodanej na naše územie ropovodom a ropných výrobkov vyrobených z takejto ropy, ako aj povinnosť vedenia evidencie nakladania s takto označenými výrobkami.

Predstavená legislatíva taktiež zavádza nový inštitút tzv. krízovej regulácie. Upravuje sa postup a podmienky pre uplatnenie cenovej regulácie za regulované činnosti v tepelnej energetike určením limitu nárastu ceny, ktorý určí vláda nariadením.

Návrh zákona taktiež rozširuje použitie zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR o poskytovanie dotácií na pokrytie rozdielu cien tepla.

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Karel Hirman
Firmy a inštitúcie EU Európska úniaMH Ministerstvo hospodárstva SR