Prehľad a automatizácia. Nové ERP sa firme oplatí časovo aj finančne

Businessman checking stock market data
Foto: Getty Images

Komplexný a plne integrovaný prístup k strategickým informáciám, lepšia integrácia procesov v rámci firmy, ale i so zákazníkmi a viac možností automatizácie – to všetko získala spoločnosť ENGIE Services a.s. nasadením systému SAP S/4HANA. Najmodernejšie cloudové ERP riešenie slovenskej pobočke i jej materskej spoločnosti výrazne uľahčuje prijímanie správnych prevádzkových rozhodnutí a zvyšuje efektivitu podnikových procesov. O jeho implementáciu sa postarala spoločnosť GD-TEAM.

Štandardy riešenia definovala centrála spoločnosti vo Francúzsku s využitím existujúcich komponentov SAP riešenia v nemeckom ENGIE. To prinášalo veľké nároky na komunikáciu a koordináciu konzultantov v priebehu všetkých projektových etáp. Napriek tomu sa podarilo zvládnuť celú implementáciu bez obmedzenia bežnej činnosti zamestnancov slovenskej pobočky. Naviac nasadenie cloudového SAP S/4HANA prebiehalo aj kvôli pandémii iba na diaľku.

Istota na dlhé roky

„Ide o veľmi robustný a moderný systém, ktorý má garantovanú podporu a možno ho jednoducho škálovať podľa potrieb koncových používateľov. Zákazník má istotu, že po mnoho rokov bude mať k dispozícii to najmodernejšie a najvýkonnejšie riešenie na trhu,“ vysvetľuje Radoslav Majerský, Sales & Delivery manažér z GD-TEAM. Jadro SAP S/4 HANA zostalo zachované, lokálne prispôsobenia sa týkali hlavne biznis špecifík ENGIE Services na Slovensku a nevyhnutných integrácií na prevádzkové systémy tretích strán. „Tento prístup je v našich podmienkach unikátny, zákazník sa snažil prispôsobiť korporátnym štandardom a to mu v celom procese ušetrilo čas aj peniaze.“

To však nie sú hlavné benefity. Tie spočívajú predovšetkým v garancii, že všetky finančné informácie, ktoré zo systému firma získava, sú správne, odrážajú reálny stav a zodpovedajú medzinárodným štandardom. Reporting výstupy sú prispôsobené na mieru, k dispozícii ich má nielen lokálny, ale aj globálny manažment a to aj vďaka konsolidácii dát. „Prebiehajú automaticky a sú online, čo uľahčuje okamžité prijímanie rozhodnutí na úrovni vedenia spoločnosti. Zároveň nám odpadlo množstvo manuálnej práce a vypĺňania údajov do tabuliek,“ vysvetľuje Michal Trnovský, Innovations and Development Director, ENGIE Services. „V súčasnosti používa systém iba jedna entita zo skupiny ENGIE na Slovensku, v budúcnosti však uvažujeme s postupným nasadením v ďalších dcérskych spoločnostiach. S tým súvisí aj konsolidácia účtovníctva, výkazníctva a hlbšia integrácia s procesmi materskej spoločnosti, napríklad s centrálnym procesom obstarávania.”

Vďaka využitiu cloudu odpadli ENGIE Services na Slovensku starosti o systémové prostredie a o hardvér. Využívajú pritom kapacity, ktoré má spoločnosť v Nemecku.

Cloud znamená menej starostí

Veľkou výzvou bola samotná robustnosť realizácie projektu. „Takáto komplexná implementácia SAP S/4HANA systému bola možno vôbec prvou svojho druhu na území Slovenska. Pre celý tím ako na strane klienta, tak aj na strane implementačného partnera, to predstavovalo veľkú výzvu v odbornej oblasti, no hlavne v schopnosti a spôsobilosti komunikácie s pracovníkmi zastrešujúcimi existujúce implementácie vo Francúzsku a Nemecku,“ vysvetlil Róbert Strnad, projektový manažér GD-TEAM. „Napriek tomu bol celý proces až nadpriemerne hladký,“ potvrdil Michal Trnovský, ktorý projekt koordinoval na strane ENGIE Services na Slovensku.

Preladenie sa z pôvodného systému na SAP S/4HANA bolo veľmi rýchle. „Pri tak veľkej zmene neraz firmy narážajú na odpor vlastných zamestnancov. My sme podobný problém nemali, kľúčoví používatelia chápali, že nový systém bude pre nich prínosný. A to výrazne uľahčilo prácu nám i implementátorovi,“ tvrdí Peter Lempeľ, CFO a člen predstavenstva ENGIE Services. Aj preto celý proces pri zapojení ľudí a kapacít z troch krajín zbehol len za sedem mesiacov.

Implementácia pod taktovkou GD-TEAM zahŕňala šesť kľúčových SAP S/4HANA oblastí: FI (Finance), AM (Asset Management), CO (Controlling), PS (Project System), MM (Material Management), SD (Sales and Distribution) a základné nastavenia v oblasti HR (Human Resources).

„SAP S/4HANA je moderný ERP systém, ktorého nepopierateľnou výhodou je vysoká dostupnosť podpory na trhu a jednoduché umiestnenie v cloude. Prinesie nám ďalšie zefektívnenie a štandardizáciu podnikových procesov a automatizáciu reportingových aktivít smerom k nadradeným organizačným zložkám. Podobne ako ISO certifikácia, tak aj implementácia SAP S/4HANA štandardov potvrdzuje spoľahlivosť firmy v očiach našich zákazníkov. Práve možnosť lepšej integrácie procesov so zákazníkmi používajúcimi SAP systémy nám umožní automatizáciu činností súvisiacich s objednávaním a akceptovaním dodávok našich služieb, bez potreby ďalšej papierovej komunikácie,” uzatvára Peter Lempeľ.

Informačný servis

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie EngieGD-TEAM