V Prešovskom kraji pracujú na príprave geoportálu, ľudia v ňom nájdu aj informácie o uzávierkach

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
PREŠOV: Dohoda o spolupráci kraja s univerzitou
Zľava: Predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský a rektor Prešovskej univerzity Peter Kónya počas podpisu Dohody o vzájomnej spolupráci medzi Prešovským samosprávnym krajom (PSK) a Prešovskou univerzitou (PU) v zasadacej miestnosti Fakulty humanitných a prírodných vied PU. Prešov, 22. január 2019. Foto: SITA/Viktor Zamborský

PREŠOV 22. januára (WebNoviny.sk) – Prešovský samosprávny kraj (PSK) spoločne s Prešovskou univerzitou v Prešove (PU) rozšírili svoju spoluprácu. Tá sa najnovšie týka vytvorenia geoportálu s databázou otvorených údajov.

Z výsledkov tzv. regionálnej infraštruktúry priestorových informácií a geografických informačných systémov (GIS) bude profitovať občan, samospráva, akademický aj súkromný sektor. Prešovská krajská samospráva sa stáva prvou na Slovensku, ktorá bude otvorené dáta prístupné pre obyvateľov využívať.

Do projektu zapoja aj študentov

Prešovský samosprávny kraj intenzívne pracuje na budovaní komplexnej databázy aktuálnych a otvorených údajov (Open Data), ktorá bude slúžiť na spoznávanie regiónu, efektívnu výmenu údajov medzi inštitúciami a jednoduché sprostredkovanie dôležitých tém verejnosti.

Pri tvorbe geoportálu sa kraj rozhodol využiť pomoc odborníkov z Katedry geografie a aplikovanej geoinformatiky Fakulty humanitných a prírodných vied (FHPV) PU.

Túto spoluprácu považujem za učebnicový príklad napĺňania poslania našej fakulty v oblasti transferu poznatkov do praxe. Uplatňuje sa v nej odborná erudícia našich pracovníkov a využíva sa naša špičková výskumná infraštruktúra. Najviac ma však teší, že sa vytvára priestor pre zapojenie študentov geografie a aplikovanej geoinformatiky, ktorí takto získajú neoceniteľné skúsenosti a tí najschopnejší aj pracovné uplatnenie“ uviedol dekan katedry René Matlovič.

Informácie o uzávierkach ciest a rekonštrukciách

Ako informoval odborný asistent FHPV a GIS konzultant PSK Miloslav Michalko, za pol roka trvania projektu je pripravených úvodných päť máp spolu s analytickými nástrojmi, ktoré umožňujú prácu s mapou.

Momentálne sme vo fáze, v ktorej sme sa zamerali na tri tematické okruhy dát. Prvý je v originálnej kompetencii kraja. Ide o register sociálnych služieb, zdravotníctva a školstva. Druhý sú profily okresov a obcí, ktoré sú dôležité najmä na poznanie sociálno-ekonomických parametrov regiónu a potom sme sa zamerali na oblasť cestovného ruchu, kde tých dát je veľké množstvo,“ prezradil Michalko.

Praktickým výstupom je interaktívna mapa bezbariérových prístupov do kultúrnych inštitúcií v Prešovskom kraji, ale tiež ambulantných pohotovostných služieb, či interaktívna mapa plánu rekonštrukcie ciest v PSK. Užívateľ sa z nej napríklad dozvie, kedy bude uzávierka danej komunikácie, ako dlho bude trvať rekonštrukcia a podobne.

Sme prvým krajom na Slovensku, ktorý má ambíciu pomocou Open Source platformy údaje zdieľať, vizualizovať a sprístupňovať online prostredníctvom webových služieb,“ zdôraznil riaditeľ Úradu PSK Jozef Cvoliga.

Údaje sprístupnia čo najskôr

Kooperáciu medzi PSK a PU v utorok oficiálnej spečatili rektor PU Peter Kónya a predseda PSK Milan Majerský podpisom zmluvy o vzájomnej spolupráci týkajúcej sa Regionálnej infraštruktúry priestorových informácií.

Už dlhšie intenzívne spolupracujeme s PSK vo viacerých oblastiach, preto sa teším, že naša vzájomná kooperácia sa opäť rozrastá. Bude prospešná pre kraj aj našu univerzitu,“ uviedol rektor.

Prešovský samosprávny kraj vníma dnešný deň ako prelomový okamih, keďže vybudovanie regionálnej infraštruktúry priestorových informácií pre náš kraj považujeme za dôležitý krok smerom k širokej verejnosti a k zvýšeniu transparentnosti regionálnej samosprávy,“ uviedol pri podpise Majerský s tým, že údaje chcú sprístupniť v čo najkratšom čase.

Ako dodal, systém zjednoduší rozhodovanie každého obyvateľa, ale aj podnikateľských subjektov, či verejných inštitúcií v kraji. „Má slúžiť ako súbor obrovského množstva informácií pre ľudí, ktorí tu žijú alebo tu chcú nejaký projekt naštartovať či pôsobiť tu,“ povedal Majerský.

Cielené témy záverečných prác

Zmluva zahŕňa spoluprácu v rámci metodickej pomoci pri vytváraní regionálnej infraštruktúry priestorových informácií kraja, poskytnutie technických a personálnych kapacít pre testovanie a nasadenie systémov, spoluprácu pri riešení vedecko-výskumných programov a grantov, ale aj zapojenie študentov univerzity.

To znamená, že budeme aj cielene vypisovať témy záverečných prác tak, aby sme riešili konkrétne problémy za využitia tejto regionálnej infraštruktúry priestorových informácií,“ vysvetlil René Matlovič.

Od dnešného dňa do piatka 25. januára je na pôde univerzity aj spoločné školenie s názvom “geOrchestra a infraštruktúra priestorových informácií”, v ktorom sa účastníci pod vedením expertov Svetovej banky oboznámia s prvou verziou regionálneho geoportálu a dozvedia sa, ako sa zdieľajú, sprístupňujú a využívajú geopriestorové údaje prostredníctvom zavedenia tejto infraštruktúry, ktorá obsahuje geografický katalóg údajov ako aj možnosti vizualizovať a zdieľať dáta a mapy online prostredníctvom webových služieb.

Ďalšie k téme

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Viac k osobe Jozef CvoligaMilan MajerskýPeter KónyaRené Matlovič
Firmy a inštitúcie Prešovská univerzita v PrešovePSK Prešovský samosprávny kraj (VÚC)