Prešovská univerzita vlani dosiahla viacero významných úspechov, pribudli aj zahraniční študenti

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Prešovská univerzita
Prešovská univerzita v Prešove. Foto: www.facebook.com

PREŠOV 21. januára (WebNoviny.sk) – Ako bohatý na úspechy a dobré výsledky hodnotí uplynulý rok 2018 Prešovskej univerzity (PU) v Prešove jej rektor Peter Kónya. Týka sa to podľa neho oblasti vedy, výskumu, vzdelávania, rozvoja aj vonkajších vzťahov.

Významné úspechy

Ako uviedol pri hodnotení uplynulého roka, k najvýznamnejším úspechom v oblasti vedy a výskumu podľa neho patrí vyšľachtenie novej ojedinelej odrody rumančeka kamilkového s názvom Lianka, na ktorú univerzita získala právnu ochranu udelenú Úradom Spoločenstva pre odrody rastlín sídliaceho vo Francúzsku.

Na jar zaznamenali vedci z Katedry ekológie Fakulty humanitných a prírodných vied (FHPV) výskyt potenciálne nebezpečného druhu inváznej muchy s názvom Drosophila suzukii napádajúci nedozreté zdravé ovocie a na konci roka vedci z univerzity prišli aj s novou odrodou maku siateho Azurit, ktorý je v štádiu vybavovania pre umiestnenie v Českej republike.

V oblasti vedeckého výskumu sa nám opäť podarilo mierne zvýšiť počet domácich grantových projektov, pričom na ich riešenie sme získali viac ako jeden milión eur,“ uviedol Kónya.

Prvé spracovanie dejín Prešova po 50 rokoch

Za úspech považuje aj vydanie prvého dielu Dejín Prešova. Ide o moderné spracovanie dejín mesta Prešov, ktoré je výsledkom niekoľkoročného výskumu vedcov z Prešovskej univerzity v spolupráci s mestom Prešov. Nová monografia mesta na 590 stranách detailne mapuje prešovskú históriu od praveku po rok 1790.

Po 50 rokoch je to prvé spracovanie dejín Prešova. Môžem povedať prvé moderné spracovanie bez ideologického zamerania či deformácie,“ zdôraznil rektor.

Za ďalšiu dôležitú aktivitu označil prípravu učiteľov, ktorí by boli schopní kvalifikovane vyučovať rómsky jazyk na základných a stredných školách na Slovensku.

Ako prvej na Slovensku sa nám podarilo úspešne akreditovať nový študijný program pedagogického zamerania rómsky jazyk a literatúra v študijnom odbore Učiteľstvo akademických predmetov,“ doplnil Kónya. Ako dodal, Prešovská univerzita poskytuje vzdelávanie pre maďarskú, rusínsku a ukrajinskú národnostnú menšinu.

Spolupráce so školami a samosprávami

Univerzite sa podarilo v minulom roku dokončiť uzatváranie zmlúv so všetkými typmi gymnázií v Košickom a Prešovskom kraji a po štátnych uzavreli dohody aj so súkromnými a cirkevnými gymnáziami.

Zámerom týchto dohôd je, okrem posilnenia spolupráce vo vzdelávacej oblasti, aj zmiernenie odchodu mladých ľudí do zahraničia cez zvyšovanie ich povedomia o tom, že kvalitné vzdelanie môžu získať aj na domovských školách a univerzitách.

Súčasťou spolupráce je tiež spoločné organizovanie podujatí, prednášok, kurzov, letných škôl, exkurzií a praxí pre stredoškolských a vysokoškolských študentov.

Pokračujeme aj v podpisovaní zmlúv či memoránd o spolupráci aj so samosprávami. V oblasti akademickej spolupráce sa nám podarilo nadviazať zmluvnú spoluprácu s Juhočeskou univerzitou v Českých Budějoviciach, Volgogradskou sociálnou a pedagogickou univerzitou vo Volgograde a začíname pracovať aj na spolupráci s Humboldtovou univerzitou v Berlíne, čím sa opäť pevnejšie ukotvuje naša univerzita v stredoeurópskom akademickom priestore,“ povedal rektor.

Úspešne sa rozbehla aj spolupráca s univerzitou v rumunskom meste Kluž a univerzitou Chang-Jung v Číne. S univerzitami spolupracuje PU predovšetkým vo vedecko-výskumnej oblasti, vzdelávacej činnosti, ale aj v rámci akademickej mobility.

Rekonštrukcia ciest aj budov

V rámci investičných aktivít univerzita v minulom roku ukončila výstavbu prístupovej cesty k budove rektorátu s vytvorením takmer 70 parkovacích miest zhruba za 150-tisíc eur. Zároveň uviedla do prevádzky novú modernú budovu Unipolab so špičkovou prístrojovou a laboratórnou technikou, pričom investícia presiahla štyri milióny eur. Túto infraštruktúru plánujú v tomto roku využiť na zapojenie sa do medzinárodných vedeckovýskumných projektov.

S výdatnou pomocou Prešovského samosprávneho kraja sa nám za zhruba 620-tisíc eur podarilo zmodernizovať taktiež Viacúčelový športový areál PU s atletickou dráhou a niekoľkými ihriskami,“ pokračoval rektor.

Ako doplnil, v polovici septembra bola ukončená rekonštrukcia jedného osemposchodového bloku tzv. nového internátu. Išlo o vôbec prvú ukončenú modernizáciu študentského domova z prostriedkov uvoľnených vládou SR.

Z rovnakých prostriedkov rekonštruujú interiérové časti tzv. starého internátu, ktorý sa zatepľuje. Univerzita zároveň koncom minulého roka zrevitalizovala vnútorné átria v budove Vysokoškolského areálu (VŠA) a bola úspešná v podaní projektu, určenom na revitalizáciu verejné priestranstva pred VŠA.

S prácami sa plánuje začať v tomto roku, pričom pôjde o položenie novej betónovej dlažby, osadenia prvkov drobnej architektúry, lavičiek, košov a prístrešku pre bicykle. Projekt rieši taktiež zníženie hluku. Vo vybraných priestoroch chcú zrušiť bariéry, dokončiť rekonštrukciu druhej časti Študentských domovov PU na Ul. 17 novembra a rozšíriť ubytovacie, ale aj parkovacie kapacity.

Štvrtá najväčšia univerzita

Prešovská univerzita je na základe posledných údajov s počtom 8 300 študentov štvrtou najväčšou univerzitou na Slovensku. Najväčší počet študentov v tomto akademickom roku študuje na Fakulte manažmentu (1 831 študentov), nasleduje Filozofická fakulta (1 720) a trojicu najväčších fakúlt univerzity uzatvára Pedagogická fakulta (1 500).

Najviac študentov je z okresov Prešov (1 556), Košice (1 063), Sabinov (467) a Vranov na Topľou (453). Nasledujú ďalšie východoslovenské okresy, na PU však študujú aj študenti z okresu Banská Bystrica, Bratislava, Žilina, Ružomberok, Brezno, Martin a pod. Významné úspechy univerzita zaznamenáva aj v internacionalizácii vzdelávania.

V súčasnosti na PU študuje takmer 750 zahraničných študentov, ich počet medziročne stúpol zhruba o 150. Najväčšiu skupinu tvoria študenti z Ukrajiny, ale tiež z Čiech, Poľska, Chorvátska, Maďarska, Srbska, Arménska či krajín ako Rusko, Kamerun, Etiópia a USA.

Ďalšie k téme

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Viac k osobe Peter Kónya
Firmy a inštitúcie Prešovská univerzita v Prešove