Ústredie práce zaviedlo novinku pre súkromných sprostredkovateľov práce

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Notebook, laptop, pocitac
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Tento článok pre vás načítala AI.

Pre agentúry dočasného zamestnávania, agentúry podporovaného zamestnávania a sprostredkovateľov zamestnania za úhradu začali platiť tento rok nové pravidlá pre vykazovanie činnosti.

Nový portál

Už za rok 2023 budú predkladať ročné správy o svojej činnosti prvýkrát výlučne elektronickou formou prostredníctvom informačného portálu poskytovatel.gov.sk. Spomínaní neštátni poskytovatelia služieb zamestnanosti majú povinnosť podať správu za rok 2023 do 31. marca tohto roka.

Neštátni poskytovatelia služieb zamestnanosti sa prihlasujú na nový portál pomocou elektronického občianskeho preukazu, rovnakým spôsobom ako sa prihlasujú na Ústredný portál verejnej správy slovensko.sk.

„Napredujeme v znižovania byrokratického zaťaženia a informatizácie verejnej správy. V posledných týždňoch sme informovali aj o zjednodušení pri vykazovaní zamestnávania ľudí so zdravotným postihnutím, či podstatnom uľahčení registrácie na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny prostredníctvom portálu slovensko.sk,“ povedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš.

Elektronizácia služieb

Nový spôsob prináša okrem jednoduchšieho podávania ročnej správy aj možnosť priebežne dopĺňať údaje o občanoch, ktorým dotknuté subjekty poskytujú svoje služby.

Systém automaticky vygeneruje správu o činnosti za predchádzajúci rok a umožní jej odoslanie. Elektronizáciou služieb sa odľahčí administratíva týchto poskytovateľov.

„Aby bola aj samotná zmena pre dotknuté subjekty čo najjednoduchšia, k informovaniu o novinke pri vykazovaní činnosti sme pristupovali proaktívne a oboznámili ich o tom listom vopred,“ povedal generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Peter Ormandy.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Viac k osobe Erik Tomáš
Firmy a inštitúcie ÚPSVaR Úrad práce sociálnych vecí a rodiny