Sos obchodu a sluzieb.jpg

Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava

Stredná odborná škola obchodu a služieb v Trnave bola založená v roku 1966 a od tej doby ponúka široké spektrum študijných i učebných odborov, v ktorých žiaci základných škôl môžu nájsť „svoje budúce povolanie“.
Priecelie.jpg

Kam na strednú školu? ( vskolstve.sk)

SPŠ dopravná Trnava je nadregionálnou školu, ktorá pripravuje absolventov pre oblasť techniky, prevádzky a ekonomiky v doprave a telekomunikáciách.
Priecelie.jpg

Kam na strednú školu?

SPŠ dopravná Trnava je nadregionálnou školu, ktorá pripravuje absolventov pre oblasť techniky, prevádzky a ekonomiky v doprave a telekomunikáciách.