Hands of car mechanic  working in auto repair service.

Odborníci i verejnosť nesúhlasia s rozširovaním siete STK

Ministerstvo dopravy a výstavby SR plánuje vydať viac ako 100 povolení na nové stanice technickej kontroly napriek tomu, že kapacita tých súčasných je dostatočná. Na spustenie prevádzky sa navyše pripravuje 61 nových staníc z posledného kola rozširovania siete STK.