Odborníci i verejnosť nesúhlasia s rozširovaním siete STK

Hands of car mechanic  working in auto repair service.
Foto: Getty Images

Ministerstvo dopravy a výstavby SR plánuje vydať viac ako 100 povolení na nové stanice technickej kontroly napriek tomu, že kapacita tých súčasných je dostatočná. Na spustenie prevádzky sa navyše pripravuje 61 nových staníc z posledného kola rozširovania siete STK.  

Ministerstvo dopravy a výstavby SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania novelu zákona prevádzke vozidiel v cestnej premávke, kde navrhuje zvýšenie počtu staníc technickej a emisnej kontroly o viac ako 100 po celom Slovensku. Ide v podstate o pokračovanie skrytej liberalizácie STK-čiek, ktorú ministerstvo začalo už v roku 2018.

Odborníci pre oblasť bezpečnosti cestnej premávky sa zhodujú, že novela sa v žiadnom prípade neopiera o reálny stav na trhu a prinesie podstatne viac negatív ako osohu. Upozorňujú na skutočnosť, že rozšírenie siete STK, ktoré prebehlo pred tromi rokmi malo za následok vydanie 77 povolení na zriadenie nových staníc technickej kontroly. Z nich je k dnešnému dňu v prevádzke len 16. To nasvedčuje, že ani kapacita s ktorou ráta aktuálna právna úprava ešte nie je naplnená. Jedným z dôvodov neotvorenia zvyšných 61 staníc je zákonná lehota zriadenia novej stanice do 3 rokov od udelenia povolenia. Táto lehota by vo väčšine prípadov uplynula v októbri 2021, avšak pre mimoriadnu situáciu spojenú s pandémiou COVID-19 bola predĺžená o 6 mesiacov. Experti tak nevidia žiaden dôvod na ďalšie navyšovanie počtu STK.

V rámci pripomienkového konania, ktoré skončilo 20. apríla, bolo vznesených 118 pripomienok, z toho väčšina zásadných. Okrem štandardných pripomienok boli zaslané aj tri úspešné hromadné pripomienky verejnosti, ktorých každá získala viac ako 500 podpisov. Kritizujú predovšetkým katastrofálny dopad na malé slovenské podniky, ktoré v súčasnosti prevádzkujú stanice STK, avizujú vstup veľkých zahraničných hráčov na tento trh a varujú pred radikálnym znížením kvality realizovaných technických kontrol, čo je úzko prepojené s ochranou života občanov a bezpečnosťou cestnej premávky.

Na základe skúseností z okolitých štátov, predovšetkým Českej republiky a Poľska, sa dá očakávať, že takéto nedôvodné a umelé navýšenie celkového počtu staníc STK, ktorých kvalitu štát nedokáže skontrolovať, povedenie k reálnemu zvýšeniu nehodovosti s trvalými alebo smrteľnými následkami. Napríklad v Poľsku sa krátko po uvoľnení trhu počet staníc STK vyšplhal na vyše 4 800. V tom období bolo u severného suseda 10–krát viac automobilov ako na Slovensku, ale až 30-krát viac staníc STK. Po liberalizácii neprešlo kontrolou iba 1 % automobilov, pričom u nás to bolo 6 %. Poliaci mali v dôsledku liberalizácie o 37% vyššiu smrteľnú nehodovosť a boli tretí najhorší na cestách v Európe.

Informačný servis

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom