Business people hands applauding at meeting

Kooperativa získala ocenenie Slovak Superbrands Award 2019

Slovenskí spotrebitelia a komisia expertov Brand Council programu Slovak Superbrands udelila našej spoločnosti cenu Slovak Superbrands Award 2019. Zaradili sme sa tak do skupiny elitných značiek, ktoré predstavujú vzor úspešného rozvoja a neustáleho zvyšovania hodnoty značky. Ocenenie Superbrands je potvrdením našej kvality a povzbudením pre zákazníkov pri ich každodenných rozhodnutiach.
Sb_2018.jpg

Persil získal ocenenie Slovak Superbrands

Značka Persil, patriaca do portfólia spoločnosti Henkel, sa zaradila do skupiny elitných značiek na slovenskom trhu. Dôkazom toho je prestížne ocenenie kvality Slovak Superbrands 2018.