Stack of hands. Unity and teamwork concept.

Plánovanie pracovných síl v dôsledku pandémie

Mnoho spoločností v súčasnosti čelí prudkým výkyvom v dopyte, čo má dopad aj na pracovnú vyťaženosť zamestnancov. Spoločnosť Déhora prináša niekoľko odporúčaní, ako môžu spoločnosti zvýšiť svoju prevádzkovú flexibilitu a ušetriť náklady.