Budova Národnej banky Slovenska (NBS)

Ste klientami poisťovne Rapid Life? Národná banka má pre vás radu

Podľa šéfa odboru ochrany finančných spotrebiteľov Národnej banky Slovenska Romana Fuseka je predčasné hovoriť o tom, ako bude poisťovňa Rapid Life uhrádzať záväzky voči klientom. Ukáže to až analýza jej stavu, ktorá môže trvať niekoľko dní, možno aj týždňov.
Budova Národnej banky Slovenska (NBS)

Národná banka Slovenska zaviedla nútenú správu nad poisťovňou Rapid Life

Kontrolu nad poisťovňou Rapid Life prevzala nútená správkyňa, ktorá je povinná postupovať podľa pokynov NBS a na nakladanie s majetkom potrebuje predchádzajúci súhlas NBS. Národná banka sa uvalením nútenej správy snaží zamedziť pokusom o špekulatívne prevody majetku poisťovne na tretie osoby a prípadnej manipulácii s dokumentáciou poisťovne.