Dym

Politici utekali z parlamentu, dôvodom bola evakuácia

Poslancov v Drážďanoch „vyhnala“ porucha klimatizácie z parlamentu. V sieni pre plenárne zasadnutia Landtagu museli pre nečakané dianie prerušiť verejné vypočutie výboru pre vedu a vysoké školy, kultúru a médiá.