Súdny dvor EÚ nariadil Poľsku, aby platilo milión eur za každý deň sporu o nezávislosti súdnictva

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Poľsko, EU, súd, súdnictvo, vlajky
Foto: ilustračné, Getty Images

Súdny dvor Európskej únie nariadil Poľsku, aby platilo milión eur za každý deň dlhotrvajúceho sporu tejto krajiny s EÚ týkajúceho sa nezávislosti súdnictva.

Stredajšie rozhodnutie súdneho dvora prišlo po tom, ako Európska komisia požiadala o „finančné sankcie“, aby sa zabezpečil súlad s rozhodnutím z júla.

Brusel požadoval denný trest

Komisia, ktorá dohliada na dodržiavanie zákonov EÚ, chcela, aby súd so sídlom v Luxemburgu uložil Poľsku denný trest, kým neprijme opatrenia na zlepšenie fungovania poľského najvyššieho súdu a nepozastaví platnosť nových zákonov, o ktorých sa predpokladá, že podkopávajú nezávislosť súdnictva.

Súd uviedol, že finančný postih je „nevyhnutný, aby sa predišlo vážnemu a nenapraviteľnému poškodeniu právneho poriadku Európskej únie a hodnôt, na ktorých je EÚ založená, najmä princípov právneho štátu“.

Disciplinárna komora funguje aj naďalej

Spornou otázkou je najmä činnosť disciplinárnej komory poľského najvyššieho súdu, pretože podkopáva nezávislosť sudcov a je v rozpore s právom únie. Tento orgán má vďaka vládnucej strane Právo a spravodlivosť (PiS) právomoc disciplinárne stíhať sudcov. Mnohí z nich považujú komoru za nástroj nátlaku na sudcov, aby rozhodovali v prospech vládnych orgánov.

V júli Súdny dvor Európskej únie nariadil pozastavenie činnosti disciplinárnej komory, no tá naďalej funguje napriek tomu, že poľská vláda avizovala jej zrušenie.

Demokratické princípy v Poľsku sú ohrozené

Členské štáty EÚ už roky upozorňujú na rozvrat demokratických princípov v Poľsku, predovšetkým v otázkach nezávislosti súdnictva a slobody médií.

Konflikt sa opäť dostal do popredia začiatkom tohto mesiaca, keď poľský ústavný súd rozhodol, že poľské právne predpisy majú v prípade rozporu prednosť pred legislatívou Európskej únie. EÚ argumentuje, že o verdikte rozhodli poľskou vládou vybraní sudcovia.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie ECJ Európsky súdny dvorPrávo a spravodlivosť (PiS)