Slovensko zaznamenalo viditeľný trend starnutia populácie a zároveň vzostup jej vzdelanostnej úrovne

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
senior
Foto: ilustračné, Getty Images

Slovensko zaznamenalo viditeľný trend starnutia populácie. Zároveň sa u nás prejavuje starnutie zdola, čiže pokles detskej zložky v predproduktívnom veku, ale aj starnutie zdola, a to nárast počtu obyvateľov v poproduktívnom veku.

Ako ďalej v tlačovej správe informovala hovorkyňa pre Sčítanie obyvateľov, domov a bytov (SODB) 2021 Jasmina Stauder, v roku 1991 pripadalo 1 313 961 obyvateľov v predproduktívnom veku 0-14 rokov na 543 180 obyvateľov v poproduktívnom veku 65 a viac rokov.

Vzostup vzdelanostnej úrovne národa

Kým podiel 0-14 ročných tvoril takmer pätinu populácie (24,91 percenta), podiel obyvateľov vo veku 65 a viac rokov bol približne desatina (10,3 percenta) z obyvateľstva Slovenska,“ uviedla Stauder. Dodala, že sčítanie v roku 2021 bolo prvým, v ktorom zaznamenali viac osôb v poproduktívnom veku 65 a viac rokov, celkom 929 181 (17,05 percenta) ako v predproduktívnom veku 0-14 rokov – 867 410 ľudí, čo predstavuje 15,92 percenta.

V rámci vzdelania môžeme na Slovensku od roku 1991 pozorovať trvalý vzostup vzdelanostnej úrovne. Podľa Jasminy Stauder je to charakterizované najmä nárastom podielu vysokoškolsky vzdelaných obyvateľov.

V roku 1991 sa vysokoškolským titulom vedelo preukázať 306 920 obyvateľov, čo tvorilo 5,82 percenta z celkovej populácie. Do roku 2001 stúpol počet vysokoškolsky vzdelaných obyvateľov na 423 324, čo tvorilo 7,87 percenta zo všetkých obyvateľov Slovenska,“ informovala hovorkyňa Stauder.

Pokles obyvateľov so základným vzdelaním

Výraznejšiu akceleráciu nárastu vysokoškolsky vzdelaných obyvateľov môžeme spozorovať v posledných dvoch sčítaniach obyvateľstva. V roku 2011 ich bolo 747 968 a tvorili 13,86 percenta celkovej populácie a v roku 2021 ich počet presiahol milión a ich percentuálny podiel dosiahol 18,38 percenta obyvateľstva Slovenska.

Posledné sčítanie v roku 2021 bolo zároveň prvým, keď počet vysokoškolsky vzdelaných obyvateľov, prečíslil počet ľudí so základným vzdelaním. Zmenila sa aj pohlavná štruktúra vysokoškolsky vzdelaným ľudí, kým v rokoch 1991 a 2001 medzi vysokoškolákmi prevažovali muži, od roku 2011 majú prevahu ženy,“ tvrdí Jasmina Stauder.

Štatistiky taktiež dokazujú, že v roku 1991 bolo viac ako jeden a pol milióna obyvateľov so základným vzdelaním, tvorili 28,68 percenta celkovej populácie, do roku 2021 ich počet klesol na 692 554 obyvateľov, čo tvorí 12,71 percenta zo všetkých Slovákov.

Viac ekonomicky aktívni sú muži

Hovorkyňa SODB 2021 Jasmina Stauder taktiež informovala, že na Slovensku máme dlhodobo viacej ekonomicky aktívnych mužov ako žien.

V roku 1991 sme mali o 161 723 viac ekonomicky aktívnych mužov – 1 389 829 ako žien – 1 228 106. O desať rokov neskôr v roku 2001 sa rozdiel medzi ekonomicky aktívnymi mužmi – 1 428 518 a ženami – 1 319 532 znížil na 108 986,“ dodala.

Tento rozdiel sa však následne zväčšil, keď v roku 2011 medzi ekonomicky aktívnymi mužmi – 1 422 590 a ženami – 1 207 462 bol rozdiel 215 128 v prospech mužov. Trend ostal zachovaný aj o desať rokov neskôr, keď v roku 2021 ekonomicky aktívni muži – 1 472 388 prečíslili ženy – 1 261 005 o 211 383.

Ďalšie k téme

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Viac k osobe Jasmína Stauder