Slovenská pošta neuzavrela súťaž na poskytovanie ochrany pri preprave financií, ukončené sú len dve časti

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Pošta
Foto: ilustračné, SITA/Marko Erd.

Slovenská pošta ukončila dve časti verejnej súťaže na poskytovanie ochrany pri preprave finančnej hotovosti. Podľa vyjadrení spoločnosti ide o opakovanú súťaž.

Prvú verejnú súťaž s týmto predmetom vyhlásili 12. októbra 2020 a v nej predložili ponuku len dvaja uchádzači, čo nebolo možné považovať v zmysle judikátu Európskeho súdneho dvora za relevantnú hospodársku súťaž.

Preto Slovenská pošta 3. decembra 2020 rozhodla o zrušení postupu a túto zákazku opakovane vyhlásila 13. apríla 2021.

Tri časti súťaže

Slovenská pošta v prípravných trhových konzultáciách oslovila firmy schopné poskytovať požadovanú službu.

Aj na základe týchto trhových konzultácií a po skúsenostiach z predchádzajúcej súťaže verejnú súťaž rozdelili na tri časti podľa geografického členenia SR, ktoré reflektuje existujúcu logistickú sieť Slovenskej pošty. Uchádzači mohli predložiť ponuku na ktorúkoľvek časť alebo aj na všetky časti.

V stanovenej lehote pošta v časti Stred dostala tri ponuky, no jeden uchádzač nezložil zábezpeku, preto ho zo súťaže vylúčili. V časti Východ dostala pošta štyri ponuky, no pre nezloženie zábezpeky musel byť tak isto jeden uchádzač vylúčený.

Doručená námietka

V oboch častiach sa úspešným uchádzačom s najnižšou cenou, čo bolo jediné hodnotiace kritérium súťaže, stala spoločnosť Bonul.

Úspešný uchádzač splnil požiadavky na predmet zákazky a aj podmienky účasti v oboch častiach zákazky. Zmluvy sú zverejnené v Centrálnom registri zmlúv.

Na tretiu časť Slovenskej pošte jeden z uchádzačov doručil námietku. V zmysle zákona o verejnom obstarávaní do rozhodnutia Úradu pre verejné obstarávanie nemôže na tretiu časť Slovenská pošta uzatvoriť zmluvu.

Ďalšie k téme

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie ECJ Európsky súdny dvorSBS BonulSlovenská poštaÚVO Úrad pre verejné obstarávanie