Rada RTVS odmieta šikanu zo strany kultúrneho výboru, uznesenie je neodôvodnené a politicky motivované

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
RTVS Rozhlas a televízia Slovenska
Foto: ilustračné, SITA/Tomas Halasz.

Rada Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) považuje uznesenie Výboru Národnej rady SR pre kultúru a médiá z 9. novembra k výsledkom kontroly hospodárenia RTVS podľa Správy Najvyššieho kontrolného úradu SR (NKÚ) za neodôvodnené a politicky motivované. Vyplýva to z uznesenia Rady RTVS prijatého v pondelok 22. novembra, ktoré poskytol jej predseda Igor Gallo.

Rada vo svojom uznesení dôrazne odmietla pretrvávajúcu „politickú šikanu“ zo strany výboru, cez „dôkazmi nepodložených troch uznesení“ o údajnom neplnení si povinností Radou RTVS ustanovených zákonom a považuje ich za neprípustné aktivity, ktoré ohrozujú nezávislosť Rady RTVS, ako aj samotného verejnoprávneho vysielateľa.

Nedôsledné dodržiavanie internej dokumentácie

Rada RTVS konštatovala, že Správa NKÚ o kontrole v RTVS neobsahuje zistenia o porušení zákona o rozpočtových pravidlách a ani porušenie zákona o RTVS, ale zistenia o nedôslednom dodržiavaní internej dokumentácie riadenia zo strany RTVS.

To podľa rady môže vyvolávať pochybnosti o hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti v procese prípravy programov.

„Výbor pre kultúru a médiá vo svojom uznesení účelovo interpretuje výsledky kontroly NKÚ, pričom zámerne vynechal najzávažnejšie zistenie o výraznom podfinancovaní RTVS a povinnosti štátu zaručiť dostatočné kompenzácie výpadku príjmov spôsobených zmenami legislatívy a v plnej miere tak zabezpečiť jej rozvoj a plnenie úloh,“ uviedla. Zároveň doplnila, že na tento problém pravidelne a dlhodobo vo svojich uzneseniach upozorňuje.

NKÚ nenašiel vážne nedostatky

Účelom kontrolnej akcie NKÚ Zmluvné vzťahy v RTVS, ktorá trvala od februára do augusta, bolo preveriť správnosť a súlad postupov uzatvárania a vykonávania vybraných zmluvných vzťahov so všeobecne záväznými právnymi predpismi za roky 2018 – 2020 a súvisiace obdobia.

Hovorkyňa RTVS 25. októbra uviedla, že NKÚ inštitúcii nevytkol žiadne zásadné nedostatky. Tiež doplnila, že závery NKÚ identifikovali potencionálne procesné rizikové oblasti. RTVS plánuje závery a odporúčania kontrolórov premietnuť do pripravovanej novelizácie svojich smerníc.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Viac k osobe Igor Gallo
Firmy a inštitúcie NKÚ Najvyšší kontrolný úradRTVS Rozhlas a televízia Slovenska