Progresívci požadujú do Trestného zákona doplniť pojem domáce násilie, jeho obetiam sa neposkytuje adekvátna pomoc

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať Diskusia
VOĽBY: Volebná noc Progresívneho Slovenska
Predseda hnutia Progresívne Slovensko Michal Šimečka (v popredí). Foto: archívne, SITA/Diana Černak.
Tento článok pre vás načítala AI.

Poslanci hnutia Progresívne Slovensko požadujú do Trestného zákona doplniť pojem domáce násilie. Takýto pojem síce exituje v zákone o obetiach trestných činov, avšak v Trestnom zákone absentuje. Ten preto neupravuje samostatnú skutkovú podstatu trestného činu domáceho násilia, čo podľa progresívcov znemožňuje adekvátnu odpoveď právneho systému na takéto porušenie ľudských práv.

Za domáce násilie sa považujú rôzne formy násilia a utrpenia, teda fyzické, psychické, sexuálne, emočné či ekonomické, ktoré majú alebo môžu mať negatívne dopady na život, zdravie alebo telesnú a duševnú integritu.

Nekončí sa odlúčením od partnerov

V úprave sa definuje vzťah medzi osobou zažívajúcou domáce násilie a osobou páchajúcou násilie. Vzťah medzi týmito osobami môže okrem rodinných a partnerských väzieb zahŕňať aj iný podobný pomer. To, či obeť žila, alebo žije s páchateľom, nie je obligatórnym prvkom, a trvanie vzťahu tiež nie je podmienkou, pretože časti sa domáce násilie nekončí odlúčením partnerov.

Ďalším charakteristickým prvkom v navrhovanej definícii domáceho násilia je jeho opakovanosť a pravidelnosť. Jasne tiež rozdeľuje situáciu obete a páchateľa, kde nerovný a mocenský vzťah má za následok neslobodné rozhodovanie a konanie obete domáceho násilia v rozpore s jej slobodnou vôľou,“ dodávajú predkladatelia. Zároveň navrhujú, aby sa domáce násilie v prítomnosti dieťaťa trestalo prísnejšie.

Násilie na ženách je závažným a čoraz viditeľnejším celospoločenským problémom aj u nás na Slovensku. Násilie profituje v našej spoločnosti z vysokej miery latencie, ktorá ho aj naďalej vníma väčšinou ako individuálny a nie celospoločenský sociálny problém. K tomuto názoru prispieva aj fakt, že väčšina násilných činov domáceho násilia sa deje doma za zavretými dverami, kde okrem detí nie sú prítomní žiadni svedkovia,“ uvádzajú poslanci v predloženom návrhu.

Obetiam sa neposkytuje adekvátna pomoc

Navyše, slovenský právny systém neposkytuje obetiam násilia adekvátnu pomoc a ochranu. Podľa zákondarcov končí veľa stíhaní v priestupkovom konaní, čiže pokutou, bez ďalších následkov pre páchateľa.

Upozorňujú aj na to, že domáce násilie nemusí postihnúť len ženy, týka sa aj mužov, mladších či starších ľudí, deti alebo príslušníkov LGBTI+ komunity.

Každý štvrtý muž a každá štvrtá žena na Slovensku zažila domáce násilie zo strany svojich príbuzných alebo partnerov. Skúsenosť žien a mužov s domácim násilím sa však líši v tom, že ženy zažívajú násilné správanie predovšetkým od svojich partnerov, zatiaľ čo muži prevažne od iných členov rodiny,“ dodávajú poslanci.

Ďalšie k téme

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať Diskusia
Firmy a inštitúcie PS Progresívne Slovensko