Pozor na zrážky na svahu, ktoré vás v zahraničí môžu vyjsť draho. V Taliansku je už poistenie zodpovednosti povinné!

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať Diskusia
Skier on slope of ski resort
Foto: iStock

Slováci lyžovanie milujú a prvé novoročné dni už tradične trávia na lyžiach v Tatrách či na alpských svahoch v zahraničí. Poisťovne každoročne riešia prípady ťažkých úrazov na zjazdovkách následkom zrážky, ktoré končia aj vážnymi zraneniami a domáhaním sa náhrady škody. V Taliansku je preto od minulého roka v lyžiarskych strediskách pre lyžiarov a snowboardistov povinné poistenie zodpovednosti za škodu a Taliani ho kontrolujú. Tu sú rady, na čo si dávať pozor, aby ste sa vyhli škodám a ako ich kryje poistenie.

Lyžovačka na Slovensku a zásah horskej služby

Pokiaľ sa chystáte na lyžovačku na Slovensku, stačí Vám riadne zdravotné poistenie, ktoré kryje náklady na ošetrenie všetkých úrazov, ktoré sa stanú na zjazdovke. Väčšinu udalostí, ktoré môžu lyžiara či iného dovolenkára stretnúť počas pobytu na Slovensku, kryje tuzemské cestovné poistenie. „Aj zdanlivo nenáročná túra sa môže skončiť záchrannou akciou, stačí, ak zablúdite, uviaznete v ťažkom teréne alebo sa zraníte,“ pripomína manažérka poistenia osôb UNIQA Eva Trajboldová. Za zásah sa platí priemerne okolo 350 EUR, ak je potrebné pátranie a vyslobodzovanie a nasadenie vrtuľníkom, cena sa môže vyšplhať až do niekoľko tisíc EUR. Ak ste poistený, náklady do limitu plnenia za Vás uhradí poisťovňa. Tuzemské cestovné poistenie okrem toho hradí náklady pri strate, krádeži či poškodení batožiny, odškodnenie pri trvalých následkoch v prípade úrazu, náhradu storno poplatkov pri nenastúpení na pobyt ako aj zodpovednosť za škodu, ktorú spôsobíte inému napr. zrážkou na svahu.

Lyžovačka v zahraničí: Pozor na zodpovednosť za škodu, v Taliansku ju už musíte mať poistenú

Väčšina Slovákov lyžuje v zahraničí na rakúskych či talianskych svahoch. Pokiaľ sa chystáte lyžovať v zahraničí, jednoznačne odporúčame správne nastavené cestovné poistenie s liečebnými nákladmi v zahraničí, v rámci ktorého je kryté aj vyhľadávanie a vyslobodzovanie na horách. Klienti nemusia za záchranné práce platiť miestnym záchranným zložkám, úhradu rieši priamo s týmito zložkami asistenčná služba poisťovne. Poistený má nárok na prepravu do najbližšieho zdravotníckeho zariadenia priamo z miesta vzniku udalosti. V rámci cestovného poistenia nezabudli na poistenie zodpovednosti za škodu. Prax ukazuje, že v zahraničí ľudia veľmi dobre poznajú svoje práva a vedia sa ich dôsledne domáhať až na súdoch. Podľa štatistík sa väčšina prípadov odškodného za zranenie pri lyžovačke týka práve alpských svahov. V Taliansku je dokonca od minulého roka v lyžiarskych strediskách toto poistenie pre lyžiarov a snowboardistov povinné a Taliani ho kontrolujú. Pokiaľ by zistili pochybenia, lyžiar či snowboardista príde na mieste o skipas. Okrem toho bude povinný zaplatiť pokutu vo výške 100-150 Eur.

V rámci všetkých cestovných balíkov s vyšším krytím (okrem základného balíka Basic) je zahrnutá aj poistná ochrana pre neúmyselné škody alebo ujmy na zdraví až do limitu 200 000 EUR.

„Konkrétne pre Taliansko odporúčame turistom toto vyššie krytie, pretože poškodení tam žiadajú spravidla jedno z najvyšších odškodnení na našom kontinente a sú vo vymáhaní veľmi úspešní“, upozorňuje Eva Trajboldová, manažérka poistenia osôb UNIQA.

Klienti, ktorí si uzatvoria zmluvu cestovného poistenia cez akýkoľvek kanál (online, na pobočke alebo v banke ), dostanú automaticky aj certifikát v angličtine, ktorý potvrdzuje rozsah dojednaného poistného krytia. Certifikát je súčasťou zmluvnej dokumentácie, ktorá je zasielaná klientovi e-mailom. V rámci anglického certifikátu je zahrnuté aj potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu, pokiaľ ho ma klient dojednané v poistnej zmluve, ktoré je možné pri kontrole v talianskych lyžiarskych strediskách predložiť. V prípade rodinných alebo skupinových zmlúv vydá UNIQA potvrdenie, v ktorom sú menovite uvedené všetky poistené osoby.

Prípady zranení lyžiarov eviduje UNIQA každoročne. Pády a zranenia pri vystupovaní zo sedačkovej lanovky ale aj prípad, keď počas lyžovačky v Taliansku narazil do cudzinca náš poistený. Zranený lyžiar utrpel niekoľkonásobné zlomeniny a otras mozgu. UNIQA takisto eviduje prípad, keď sa klient na zjazdovke v Rakúsku zrazil s iným zahraničným lyžiarom. Horská služba ho odviezla helikoptérou do nemocnice, kde mu ošetrili a zafixovali zlomenú nohu. Po polroku klientovi prišla výzva od právnika zrazeného lyžiara. Nárokoval si bolestné 35.000 Eur za spôsobenú ujmu.

  • Ak dôjde k škode alebo ujme na zdraví inej osoby, vždy kontaktujte miestnu políciu a zaistite si kontakty na svedkov udalosti.
  • Urobte si dokumentáciu, nakreslite si plánik miesta nehody
  • Nikdy nepodpisujte žiadnu dokumentáciu udalosti, pokiaľ textu nerozumiete a ak, tak s výhradou, že textu nerozumiete. Môže sa totiž stať, že pri spornej kolízii, kde nie je jasný vinník, môžete takto nechtiac na seba prevziať vinu, aj keď za zrážku nemôžete.
  • Zavolajte asistenčnú službu k cestovnému poisteniu, dostupnú 24 hod denne telefonicky. Odborne erudovaní a jazykovo vybavení pracovníci asistencie k cestovnému poisteniu môžu prevziať komunikáciu a vybavovanie za Vás.
  • Uschovajte si všetky doklady
  • Po návrate bezodkladne nahláste poistnú udalosť a poskytnite poisťovni dokumentáciu a súčinnosť

„Klienti sú podľa poistných podmienok povinní škodám predchádzať. Poistenie zodpovednosti sa tak nevzťahuje na úmyselne spôsobené škody, škody pod vplyvom alkoholu a návykových látok a v situáciách, keď klient porušil zákonné normy alebo nariadenia platné v navštívenej krajine či konkrétnom stredisku,“ vypočítava najdôležitejšie výluky z poistnej ochrany Eva Trajboldová.

Poistenie kryje aj lyžovačku mimo vyznačených trás s inštruktorom

V prípade, že sa chce niekto venovať na dovolenke rizikovým a adrenalínovým športom, mal by si preveriť, ako ich kryje poistenie, ktoré uzavrel. UNIQA už v základnom poistení kryje napríklad vysokohorskú turistiku do 5.000 m.n.m. Klienti majú možnosť pripoistiť si Off- piste, teda lyžovanie alebo snowboarding mimo vyznačených trás v rámci strediska, vykonávané s certifikovaným vodcom alebo inštruktorom. Veľké lyžiarske strediská napríklad v Rakúsku takúto možnosť ponúkajú. Horolezectvo a skialpinizmus nad 5000 m, skitouring bez certifikovaného vodcu alebo nad 5000 m sú vo výlukách z poistenia a nie teda sú poistením kryté.

Krádež alebo zničenie drahej lyžiarskej výbavy

Ak máte v rámci cestovného poistenia pripoistenú aj batožinu, do limitu plnenia máte kryté napr. ukradnuté lyže. Musia však byť odcudzené z uzamknutého priestoru. Lyže odložené voľne napr. pred bufetom na svahu nie sú poistením kryté. Takisto neodporúčame lyžiarom, aby si nechávali lyže v strešnom boxe vozidla, ak sú už ubytovaní napr. v hoteli. V takom prípade nevznikne nárok na plnenie, nakoľko bol klient už ubytovaný a napriek tomu ponechal veci v aute. Samozrejme, ak Vám ukradnú lyže z uzamknutého strešného boxu auta počas cesty na lyžovačku zo stráženého parkoviska, škodu Vám poisťovňa preplatí.

Informačný servis

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať Diskusia
Firmy a inštitúcie Uniqa