Pošlite svoj tip na kandidáta na IT GALA 2013

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Bez názvu
Foto: ITnews.sk

BRATISLAVA 5. júna (WBN/PR) – Komisia pozostávajúca zo zástupcov profesijných IT organizácií a slovenských IT médií každoročne udeľuje ocenenia IT firma, IT osobnosť a IT projekt. Hodnotiace kritériá sú verejne známe a snahou komisie je, aby bol celý proces výberu čo najviac objektívny. Členovia komisie sú si vedomí, že nemusia poznať všetky významné firmy či osobnosti, ktoré prispievajú k rozvoju IT priemyslu na Slovensku. Preto aj tento rok chcú dať slovenskej odbornej IT verejnosti možnosť nominovať kandidátov do širšieho výberu a touto cestou dať možnosť zapojiť sa do súťaže aj možno menej známym, napriek tomu dôležitým a významným firmám, osobnostiam či úspešným IT projektom a slovenským IT produktom.

Pokiaľ takú IT osobnosť, firmu, produkt a projekt poznáte a podľa hodnotiacich kritérií má šancu získať toto ocenenie pošlite nám svoj tip! Stačí iba vyplniť nižšie uvedený formulár. Ak uvediete aj svoje kontaktné údaje, budete zaradení do žrebovania o vstupenku na prestížny galavečer IT GALA 2013.

Pre bližšiu informáciu prinášame postup hodnotenia, ako aj jeho kritériá. V prvom kole komisia zostaví širšie nominácie, ktoré zodpovedajú kritériám hodnotenia. V tomto štádiu môže odborná verejnosť poslať svoje tipy a odporúčania. Následne si komisia vyžiada od kandidátov doplňujúce informácie prostredníctvom dotazníkov. Získané podklady komisia spracuje a podľa hodnotiacich kritérií pridelí osobnostiam a firmám bodové hodnotenie. Podľa počtu získaných bodov zostaví komisia užšie nominácie (prvých piatich, o ktorých sa bude hlasovať v abecednom poradí). Z prvých 5 nominovaných firiem komisia v ďalšom kroku podľa najvyššieho počtu bodov určí absolútneho víťaza. Mená víťazov budú uverejnené až na slávnostnom vyhlásení na podujatí IT GALA.

Hodnotiace kritériá

IT OSOBNOSŤ:

• prínos k technickému rozvoju v oblasti IT

• prínos k rozvoju IT biznisu na Slovensku

• účasť v poradných orgánoch, profesijných združeniach, akademické funkcie

• podpora vzdelávania, osvety a informovanie verejnosti (prednášky, články)

IT FIRMA:

• exportné aktivity, vývoz produktov s vysokým obsahom vlastnej pridanej hod-noty

• uvedenie unikátnych produktov a služieb, rozvoj nových trhových segmentov

• investície do rozvoja firmy, školenia a vzdelávania zamestnancov

• spolupráca vo výskume a vývoji s akademickou sférou, výskumnými ústavmi

• verejnoprospešné projekty, podpora školstva a zdravotníctva, osvetová činnosť

IT PROJEKT:

• prínos pre cieľovú skupinu:

• využívanosť služby:

• originálnosť riešenia:

• referencie projektu:

IT PRODUKT

• inovatívnosť a originálnosť:

• dizajn a úžitkové vlastnosti:

• prínos pre cieľovú skupinu:

• využívanosť:

Poznámka: nutnou podmienkou je slovenský pôvod produktu tak aby bol vývoj produktu z viac ako 50% realizovaný v rámci SR, jeho následná výroba však mohla prebiehať aj v zahraničí. V prípade, ak bol vývoj produktu realizovaný v rámci SR z menej ako 50%, tak jeho výroba, riadenie musí z viac ako 50% prebiehať v SR alebo pôvodná myšlienka musí pochádzať zo SR.

Zastúpenie profesijných IT organizácií a slovenských IT médií v komisii: ITAS, CTF, ISACA, SITA, eFocus, PC REVUE, žive.sk, INFOWARE a ITnews.sk.

Správy z predchádzajúcich ročníkov: ITgala.sk

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať