Podnik a podnikanie v kazašskom jazyku

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Zľava: Profesor Štefan Kassay, Natalia Kultanová. Dr .Ing. Jaroslav Kultán, PhD a rektor Marcin Dushinsky. Foto: Archív: Štefan Kassay

BRATISLAVA 21. februára (WBN/PR) – V týchto dňoch zavítal na oficiálnu návštevu Slovenska Marcin Dushinsky, rektor prestížnej Univerzity medzinárodného podnikania (University of international business – UIB). Cieľom návštevy bolo rozvíjať spoluprácu medzi vysokými školami, predstaviteľmi vedy a praxe.

Na stretnutí s profesorom Štefanom Kassayom, podnikateľom a vedcom, boli prerokované otázky prepojenia vedeckých teórii s praktickým podnikaním. Marcin Dushinský uviedol: „Hlavnou prioritou UIB je poskytovanie vzdelania, ktoré má význam pre prax. UIB je jednou z prvých univerzít, ktoré aktívne spolupracujú s podnikateľmi Kazachstanu.“ Tak pedagógovia vo svojich prednáškach a vedeckých prácach riešia problémy praktického podnikania, ktoré sa dajú využiť v konkrétnej praxi krajiny.

Nedostatok učebníc v kazaštine

Hlavným nedostatkom vzdelávania v Kazachstane, podľa Dushinského, je nedostatok kvalitných učebníc v kazašskom jazyku. Preto sa so záujmom oboznámil s rozsiahlou pentalógiou Podnik a podnikanie od autora Štefana Kassaya. „Podnik a podnikanie predstavuje súhrn praktických skúseností a vedeckých odôvodnení úspešného podnikania v Slovenskej republike,“ povedal slovenský vedec a podnikateľ. Pentalógia je prekladaná do viacerých jazykov a na stretnutí zaznel návrh, preložiť pentalógiu aj do kazaštiny.

Obidvaja účastníci, spolu s Dr. Ing. Jaroslavom Kultanom, PhD., pedagógom Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorý dlhodobo prednáša na viacerých univerzitách v Kazachstane, sa zhodli na viacerých bodoch rozširovania ďalšej spolupráce. K najdôležitejším patria – praktické prepojenie vzdelávania a podnikania, vytváranie a modelovanie štartovacích podnikov, vytváranie kvalitných publikácií, ktoré odrážajú nielen všeobecné, ale aj špecifické vlastnosti ekonomickej vedy v postsocialistických štátoch. Na stretnutí sa účastníci dotkli aj ďalšej zaujímavej témy – ekonomickej diplomacie. Profesor Štefan Kassay prisľúbil pomoc pri realizácií prednášok na univerzitách v Kazachstane, vydávaní učebníc a rozvoji spolupráce univerzity s praxou.

Okrem toho sa rektor UIB zúčastnil rokovaní v Paneurópskej vysokej škole (PEVŠ) v Bratislave, kde rokovali o možnostiach súbežného štúdia študentov oboch univerzít a iných formách spolupráce. Na rokovaní v Národnom centre pre výskum a aplikácie obnoviteľných zdrojov energie (NC OZE – STU) v Bratislave, s profesorom Janíčkom, boli otvorené otázky realizácie praktických kurzov pre poslucháčov z Kazachstanu v oblasti ekonomického využívania obnoviteľných zdrojov energie.

21. februára 2014 rektor UIB ukončí svoju návštevu Slovenskej republiky rozhovormi s prof. Balogom na MTF STU v Trnave o možnostiach realizácie spolupráce v oblasti ochrany životného prostredia a bezpečnosti práce.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Viac k osobe Dr.h.c. prof. PhDr. Ing. Štefan KassayŠtefan Kassay