Parlament nevzal na vedomie správu o činnosti komisárky pre deti, za hlasovalo len 44 poslancov

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Parlament, NR SR
Foto: archívne, SITA/Kancelária Národnej rady SR.

Poslanci Národnej rady SR (NR SR) nevzali na vedomie Správu o činnosti komisárky pre deti za rok 2020. Za hlasovalo 44 zo 130 prítomných poslancov. Správa konštatuje, že podnety na úrad komisárky pre deti sa v uplynulom roku najčastejšie zameriavali na výhrady spojené s prerušením školského vyučovania a s tým spojeným právom dieťaťa na vzdelanie.

Týkali sa tiež práv dieťaťa na stretávanie s rodičom, ktorému dieťa nebolo súdnym rozhodnutím (alebo schválenej dohody rodičov) zverené do osobnej starostlivosti, problémov nerešpektovania rozhodnutia súdu pri striedavej osobnej starostlivosti rodičov počas pandémie, problémov spojených s obavami zdravotných rizík ako dôsledok testovania detí na zistenie prítomnosti koronavírusu, šikanovania či zdravotných problémov detí spojených s prekrytím horných dýchacích ciest.

Viac o téme: Koronavírus

V súvislosti s opatreniami príslušných orgánov vydanými na predchádzanie šíreniu ochorenia COVID-19, ktoré sa týkajú maloletých detí a žiakov, sa na komisárku obrátilo približne 790 rodičov. Žiadali ju o zaujatie stanoviska a zasadenie sa o normalizáciu výučby a navrátenie žiakov do škôl.

Nedostatočné podmienky pre vzdelávanie

Najväčšiu časť podnetov možno obsahovo zaradiť k posudzovaniu možného porušenia práv dieťaťa pri otázkach týkajúcich sa nedostatočného utvorenia podmienok na dištančné vzdelávanie a podmieňovania prezenčného vzdelávania preukázaním negatívneho testu.

Komisárka Viera Tomanová upozorňuje, že prerušenie školského vyučovania je zásahom do ústavného práva na vzdelanie značného množstva detí a varovala pred negatívnymi následkami prerušenia školského vyučovania.

Tomanová poukázala na zistenia Inštitútu vzdelávacej politiky, podľa ktorých o prístup k vzdelávaniu prišlo počas minulého roka takmer 52-tisíc žiakov základných a stredných škôl (7,5 percenta žiackej populácie). Viac ako osem percent žiakov základných škôl a päť percent študentov stredných škôl sa nemuselo zapojiť do výučby.

Šikana už v materských školách

„Čísla sú ešte alarmujúcejšie v prípade žiakov a študentov špeciálnych škôl a tých zo znevýhodneného sociálneho prostredia. Až štvrtina detí navštevujúcich základnú školu s vysokým podielom žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia nebola zapojená do dištančnej výučby. V prípade stredných škôl s podobným zastúpením študentov išlo o výpadok takmer 14 percent detí z vyučovacieho procesu,“ píše sa v správe.

Aj v uplynulom roku riešila komisárka viaceré podnety v oblasti šikany. Týkali sa šikanovania prevažne v prostredí materských škôl a základných škôl. Podnety poukazovali na šikanovanie medzi spolužiakmi, ale aj na šikanovanie detí zo strany učiteliek.

Celkovo bolo preskúmavaných 19 podnetov. V troch prípadoch sa obrátila aj na orgány činné v trestnom konaní. V podnetoch uzavretých v roku 2020 nezistila komisárka taký prístup k dieťaťu, ktorý by mal za následok porušenie práv dieťaťa.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Viac k osobe Viera Tomanová