VšZP je v strate, približne 100 ambulanciám vypovie zmluvy

Prvé výpovede začala Všeobecná zdravotná poisťovňa posielať už minulý týždeň. Keďže súčasťou zmluvných podmienok je dvojmesačná výpovedná lehota, prvé ambulancie by mali byť odzmluvnené k 1. aprílu tohto roka, resp. k 1. máju 2017 v závislosti od dátumu doručenia výpovede.
Vszp, vseobecna zdravotna poistovna

Aj VšZP hovorí NIE RAKOVINE pankreasu

K výzve „Povedzte NIE RAKOVINE pankreasu“, ktorú iniciovalo pacientske združenie Europacolon Slovensko, sa prihlásila aj Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. . Slovensku totiž vo výskyte rakoviny pankreasu patrí nelichotivé druhé miesto na svete.

VšZP víťazom súťaže Cena ITAPA

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. (VšZP) si opäť získala uznanie odborníkov a dokázala, že má na to, aby v oblasti informatizácie verejnej správy (eGovernmentu) patrila k najlepším na Slovensku.