Od marca vznikne v BA kraji Centrum odborného vzdelávania

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Kurz kadernictva
Foto: Thinkstock

BRATISLAVA 24. februára 2016 (WBN/PR) – Bratislavský samosprávny kraj zriadi siedme centrum odborného vzdelávania a prípravy. V regióne ide o prvý projekt v oblasti osobných služieb v odboroch kaderník, vlasová kozmetika, kozmetička a vizážistka.

„Reagovanie na aktuálne potreby bratislavského regiónu, vzájomné prepojenie potrieb trhu práce a vzdelávania ako aj zlepšenie uplatniteľnosti absolventov škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK na trhu práce je nevyhnutné. Práve aj vo vytváraní centier odborného vzdelávania a prípravy pre jednotlivé oblasti vidíme lepšie prepojenie vzdelávania a praxe,“ povedal bratislavský župan Pavol Frešo.

Bratislavský samosprávny kraj zriadi Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť osobných služieb na Strednej odbornej škole, Račianska 105, Bratislava. Škola pôsobí v oblasti odborného vzdelávania od roku 1958 a je považovaná za školu s najdlhšou tradíciou vo vzdelávaní a výchove odborníkov pre oblasť osobných služieb na Slovensku. Škola vychovala celé generácie dnešných zamestnancov rôznych organizácií a firiem sféry služieb, samostatne zárobkovo činných osôb – živnostníkov a dnešných zamestnávateľov – majiteľov firiem poskytujúcich osobné služby. Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť osobných služieb má rozvíjať také zručnosti žiakov, ktoré vedú k samostatnému riešeniu problémov, pomáhať pri inovácii metodiky vzdelávania a aplikovať rozvíjajúce sa technológie v oblasti osobných služieb starostlivosti o človeka, pomáhať rozvoju spolupráce škola – zamestnávatelia.

„V regióne ide o prvý projekt v oblasti osobných služieb v odboroch kaderník, vlasová kozmetika, kozmetička a vizážistka.Prioritou je vytvoriť účinný systém overovania teoretických poznatkov pri praktickej činnosti, flexibilne reagovať na meniace sa hospodárske a technologické podmienky trhu práce,“ doplnil úlohu COVP Roman Csabay, riaditeľ Odboru školstva, mládeže a športu.

Škola ako centrum odborného vzdelávania a prípravy bude partnerom pre všetky školy s obdobným zameraním v regióne. Začiatok fungovania Centra odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť osobných služieb v spolupráci s Republikovou úniou zamestnávateľov SR v Strednej odbornej škole, Račianska 105 v Bratislave je od 1. marca 2016.

V rámci Bratislavského samosprávneho kraja aktuálne pôsobia od roku 2012: Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť elektrotechniky a informačných technológií, Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť poľnohospodárstva a rozvoja vidieka, od roku 2013 Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť potravinárstva, od roku 2015 Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť stavebníctva, Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť polygrafie a médií a Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť automobilového priemyslu.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Viac k osobe Pavol Frešo
Firmy a inštitúcie BSK Bratislavský samosprávny kraj (VÚC)