Ocenenie kvality Green Brands za inovatívne produkty získali až tri značky dm – alverde NATURKOSMETIK, dmBio a Pro Climate

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Foto dm.jpg
Zľava:Monika Baričočová, dm; Simona Rigáňová, dm; András Wiszkidenszký, GREEN BRAND a Elena Černáčková, dm. Foto: dm

Spoločnosť dm drogerie markt získala ocenenie pre udržateľné a inovatívne produkty až pre tri zo svojich značiek dm, a to alverde NATURKOSMETIK, dmBio a Pro Climate. Tieto značky tak budú môcť používať ocenenie kvality GREEN BRANDS Slovakia na roky 2022/2023. Ocenenie GREEN BRANDS, ktoré je registrované ako certifikačná značka v celej EÚ, získavajú značky na základe nezávislého, transparentného a vysoko rešpektovaného trojstupňového procesu. Ten zahŕňa dôkladný audit značiek, v rámci ktorého sa posudzujú vplyvy ich podnikania na životné prostredie a udržateľnosť vo všetkých oblastiach výroby, spotreby aj spracovania odpadov. Ocenenie prebrala z rúk Andrása Wiszkidenszkého, regionálneho riaditeľa GREEN BRANDS pre Slovensko, Českú republiku a Maďarsko, Simona Rigáňová, sortimentná manažérka zodpovedná za značky dm.

„Udržateľnosť a zodpovedné podnikanie sú neodmysliteľnou súčasťou filozofie dm. Sme poctení, že naše úsilie je uznané a  certifikovanou značkou EÚ pre environmentálnu udržateľnosť GREEN BRANDS boli ocenené hneď tri značky dm. Naším cieľom je prostredníctvom širokého spektra udržateľnejších produktových alternatív inšpirovať zákazníkov k ekologickému správaniu,“ povedala Simona Rigáňová, sortimentná manažérka zodpovedná za značky dm.

András Wiszkidenszky, regionálny riaditeľ GREEN BRANDS pre Slovensko, Českú republiku a Maďarsko, dodáva: „Gratulujeme spoločnosti dm drogerie markt k získaniu ocenenia pre značky dmBio, alverde NATURKOSMETIK a Pro Climate. Veľmi nás teší, že na slovenskom trhu môžu zákazníci nájsť takéto kvalitné a udržateľné produkty, ktorým sa vynikajúco darilo v našom validačnom procese. Je dôležité, aby existovali spoločnosti na medzinárodnej úrovni, ktoré sú majákmi pre ostatných a ukazujú im ten správny smer v oblasti udržateľnosti.“

Produkty znaciek dm.jpg
Foto: dm

O ocenení GREEN BRANDS

Značka kvality GREEN BRAND Slovakia 2022/2023, ktorá je registrovanou certifikačnou značkou EÚ pre environmentálnu udržateľnosť, sa udeľuje značkám na dva roky po dôkladnom posúdení odbornou porotou, ktorá je kľúčovou súčasťou hodnotiaceho procesu a zárukou odbornosti a nezávislosti. Porotu tvoria významné osobnosti z oblasti udržateľnosti, ekológie a médií, ako napríklad Barbara Plachá (Slovenská rada pre zelené budovy), Radoslav Mizera (Solved), Peter Rakovský (denkstatt), Beáta Hlavčáková (CSR Company Slovakia), Daniel Rabina (Green Talk) a ďalší. Spoločnosť GREEN BRANDS založil Norbert Lux v roku 2007 na základe svojej úspešnej kariéry v medzinárodnej organizácii zameranej na zvyšovanie hodnoty a kvality značiek a osobného presvedčenia o dôležitosti udržateľnosti a ochrany prírody.

Informačný servis

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie Dm