O Paneurópskej VŠ má rozhodovať sudkyňa, ktorá na nej učí

O Paneurópskej VŠ má rozhodovať sudkyňa, ktorá na nej učí
Sudkyňa Anna Peťovská dočasne povolila Paneurópskej vysokej škole opäť prijímať nových študentov. Foto: SITA/Robert Tappert

BRATISLAVA 15. júla (WEBNOVINY) – Ministerstvo školstva podalo námietku voči sudkyni Anne Peťovskej, ktorá dočasne povolila Paneurópskej vysokej škole opäť prijímať nových študentov.

Ako informovala hovorkyňa ministerstva školstva Beáta Dupaľová Ksenzsighová, Peťovská totiž popri zamestnaní na Krajskom súde v Bratislave podľa registra zamestnancov vysokých škôl práve na Fakulte práva Paneurópskej vysokej školy vyučuje. „Dôvodne pochybujeme o nezaujatosti uvedenej sudkyne pre jej pomer k danej veci,“ píše v oficiálnej námietke rezort školstva.

Draxler dal na slová Akreditačnej komisie

Minister školstva Juraj Draxler pozastavil Paneurópskej vysokej škole v Bratislave akreditáciu študijného programu „právo“ v dennej aj v externej forme štúdia začiatkom mája. Svoje rozhodnutie o dočasnom odobratí práv Paneurópskej vysokej školy vydal na základe zistení Akreditačnej komisie, podľa ktorej fakulta uskutočňovala študijný program za iných podmienok, za akých bol akreditovaný.

Paneurópska vysoká škola však podala žalobu o preskúmanie zákonnosti rozhodnutí ministra. Práve sudkyňa Peťovská podľa ministerstva školstva vydala uznesenie o odklade vykonateľnosti rozhodnutia ministra o pozastavení platnosti práva udeľovať akademické tituly bakalár a magister absolventom študijného programu právo, v dennej aj externej forme štúdia.

Minister označil rozhodnutie školy za nepremyslené

Odklad vykonateľnosti rozhodnutia ministra bude až do právoplatného rozhodnutia v samotnej veci. Fakulta práva tým nateraz dosiahla zachovanie už skôr priznaných práv v bakalárskom a magisterskom stupni štúdia práva a v súčasnosti môže znova prijímať uchádzačov o štúdium.

Draxler už pred niekoľkými týždňami označil rozhodnutie Paneurópskej školy riešiť situáciu cez súd, ako nešťastné a nepremyslené.

„Vedenie vysokej školy takto ohrozuje budúcnosť študentov, ktorí chcú nastúpiť do prvého ročníka bakalárskeho stupňa a ktorí by chceli pokračovať na magisterskom stupni štúdia,“ upozorňuje minister, ktorý zároveň dodáva, že pri pozastavení práv na škole rozhodol v súlade s vyjadrením Akreditačnej komisie a nevzniesol žiadne nové pripomienky.

Podanie žaloby vidí škola ako účinný nástroj

Paneurópska vysoká škola vo svojom stanovisku zdôrazňuje, že fakulta práva ešte pred podaním žaloby uplatnila niekoľko právnych nástrojov, ktorými sa snažila dosiahnuť prehodnotenie záverov ministerstva školstva. Okrem iného napríklad požiadala ministra o preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania, pričom do dnešného dňa nedostala žiadnu spätnú väzbu.

„Berúc do úvahy časový okamih týchto rozhodnutí je nepochybné, že neuplatnenie všetkých dostupných právnych prostriedkov v prospech uchádzačov a študentov fakulty práva by mohlo byť zo strany týchto osôb vnímané ako nečinnosť fakulty v rámci ochrany ich práv a právom chránených záujmov. Podanie žaloby bol v danom čase jediný dostupný a účinný právny nástroj, ktorý bolo nutné použiť na ochranu práv a právom chránených záujmov uchádzačov a študentov,“ tvrdí vedenie Paneurópskej vysokej školy.

Škola nemala dôvod skúmať zloženie senátu

V súvislosti s rozhodovaním sudkyne Peťovskej Paneurópska vysoká škola uvádza, že na Fakulte práva vyučujú viacerí odborníci z praxe, napríklad z Ústavného súdu SR, Najvyššieho súdu SR, Krajského súdu SR či Generálnej prokuratúry SR. Všetci externí pedagógovia, ktorí vyučujú alebo vyučovali na Fakulte práva Paneurópskej vysokej školy, majú so školou uzatvorenú dohodu o vykonaní práce.

Podanie návrhu žaloby a žiadosti o odklad vykonateľnosti doručili podľa školy do podateľne na Krajskom súde v Bratislave a náhodným výberom prípad pridelili jednému zo senátov (5 S).

„Potvrdenie o podaní návrhu žaloby neobsahuje mená členov senátu ani meno predsedu senátu, ale len označenie senátu (5 S). Vzhľadom na uvedené, nemala Fakulta práva žiadnu možnosť či dôvod, ani legitímny nárok skúmať zloženie senátu, ktorý bude v predmetnej veci konať ako zákonný súd,“ tvrdí Paneurópska vysoká škola.

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Juraj Draxler
Firmy a inštitúcie MŠVVaŠ Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu SRPEVŠ Paneurópska vysoká škola