Nový model financovania RTVS považuje Machaj za dobré riešenie, zmena však nie je zakotvená v ústave

RTVS
Foto: ilustračné, SITA/Rozhlas a televízia Slovenska

Nové financovanie založené na poskytovaní automatického príspevku zo štátneho rozpočtu by malo zvýšiť nezávislosť Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS).

Nesystémový a neprehľadný

Výška príspevku sa bude odvíjať od vyprodukovaného hrubého domáceho produktu (HDP) a nemala by závisieť od politických tlakov ani vyjednávaní. Novelu zákona o RTVS z dielne ministerstva kultúry dnes odobrila Národná rada SR.

Súčasný model financovania verejnoprávneho vysielateľa, ktorý kombinuje viaceré zdroje napojené na štátny rozpočet označil predkladateľ za nesystémový a neprehľadný, a dodal, že nespĺňa ani európske, ani medzinárodné štandardy financovania verejnoprávnych médií.

Nárokovateľný príspevok by malo každoročne poskytovať ministerstvo financií vo výške 0,17 percenta z hrubého domáceho produktu vyjadreného v bežných cenách za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa nárokovateľný príspevok poskytuje.

Na čo je príspevok určený?

Príspevok by RTVS mala dostávať do konca januára príslušného kalendárneho roka a je určený na úhradu nákladov a výdavkov na zaistenie hlavnej činnosti verejnoprávneho vysielateľa v danom roku, prípadne nasledujúcich rokoch.

„Vo financovaní RTVS existuje dlhodobo neriešený nesúlad medzi rozsahom a kvalitou požadovaných služieb a objemom financií, ktoré sú RTVS každoročne poskytované. Úhrady za služby verejnosti, ktoré tvorili primárny zdroj financovania RTVS, neboli od roku 2003 nominálne navyšované, čo zvyšovalo mieru závislosti od financovania verejnoprávneho vysielania zo štátneho rozpočtu,“ upozorňuje rezort kultúry v predloženom materiáli.

Podľa ministerstva tento model predstavoval riziko pre mediálnu slobodu i pluralitu médií, a tým aj právny štát.

„Zrušením úhrad sa toto riziko ešte viac zvýraznilo, keďže sa nezaručila predovšetkým finančná nezávislosť RTVS, pokiaľ ide o primeranosť financovania, ani sa neeliminovalo riziko politických zásahov vlády do financovania RTVS pri naviazaní na štátny rozpočet bez ďalších bŕzd a protiváh,“ dodal rezort kultúry.

Rozšírenie činnosti RTVS

Poslanci zároveň podporili pozmeňujúci návrh poslanca hnutia OĽaNO a priatelia Karola Kučeru, ktorý navrhol, aby medzi hlavné činnosti RTVS patrilo aj zabezpečovanie výroby signálu.

Rozšíri sa tak činnosť RTVS, ktorá bude okrem uskutočňovania prenosov a záznamov z vybraných spoločensky významných udalostí politického, kultúrneho, náboženského, umeleckého a športového zamerania oprávnená aj na výrobu signálu pre uskutočňovanie takých prenosov.

Podľa Kučeru sa tak odstránia aplikačné problémy, ktoré vznikali napríklad pri vyčlenení finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na výrobu vysielacieho signálu zo športových podujatí, keď v dôsledku absencie oprávnenia RTVS na výrobu signálu musela tento signál vyrobiť externá alebo zahraničná súkromná spoločnosť.

Plénum ďalej schválilo dva pozmeňujúce návrhy nezaradených poslancov Róberta Haláka a Jany Žitňanskej (Demokrati). Prvý zavádza ako nový zdroj príjmu umeleckých fondov príspevok zo štátneho rozpočtu.

Príspevok zo štátneho rozpočtu

Zo zdrojov príjmu umeleckých fondov sa vypúšťajú príspevky zo štátneho fondu kultúry Pro Slovakia, ktorý bol zrušený zákonom o zrušení niektorých štátnych fondov.

Príspevok zo štátneho rozpočtu bude rezort kultúry každoročne poskytovať umeleckým fondom v rámci schválených limitov na príslušné rozpočtové obdobie podľa zákona o štátnom rozpočte.

„Zavádza sa pevná výška príspevku zo štátneho rozpočtu, ktorá bude umeleckým fondom rozdeľovaná percentuálne. Pomer rozdelenia príspevku zo štátneho rozpočtu medzi umelecké fondy je určený podľa výšky príjmov umeleckých fondov z príspevkov za použitie voľných diel a z príspevkov používateľov diel za minulé obdobia,“ uviedli poslanci v návrhu.

Druhým pozmeňujúci návrhom zrušili povinnosť odvádzať príspevky vo výške dvoch percent, ktoré príjemcovia autorských odmien a odmien výkonných umelcov odvádzajú umeleckým fondom z ich hrubých príjmov a odvodovej povinnosti do umeleckých fondov pre dedičov autorských práv.

Autorské odmeny a výkonný umelci

Príjemcovia autorských odmien a odmien výkonných umelcov však budú môcť dobrovoľne odviesť umeleckým fondom príspevky z autorských odmien.

„Dobrovoľné príspevky budú zdrojom príjmov umeleckých fondov a rozdelia sa medzi jednotlivé umelecké fondy podľa oblasti ich tvorivej činnosti,“ tvrdia poslanci.

Parlament schválil aj pozmeňujúci návrh poslanca hnutia Sme rodina Miloša Svrčeka, ktorý navrhol upraviť spôsob financovania Tlačovej agentúry SR (TASR) zo štátneho rozpočtu formou nárokovateľného príspevku.

Jeho výška sa bude odvíjať od HDP. Dôvodom je skutočnosť, že TASR je rovnako ako RTVS verejnoprávnym médiom.

„Nárokovateľný príspevok sa bude poskytovať každoročne zo štátneho rozpočtu v sume rovnajúcej sa 0,0029 percenta z HDP SR vyjadreného v bežných cenách za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa nárokovateľný príspevok poskytuje,“ uviedol Svrček.

Vyjadrenie riaditeľa

Riaditeľ Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) Ľuboš Machaj pokladá schválený návrh zákona o RTVS za dobré riešenie, ktoré umožní pokračovať v nastúpenom trende a zabezpečí napĺňanie strategických cieľov.

Tie sa týkajú rozvoja vlastnej tvorby, doriešenia technologického dlhu, podpory filmovej a televíznej produkcie či rozvoja kultúrneho priemyslu.

Ako však Machaj dodal, mrzí ho, že sa nepodarilo schváliť zmenu, ktorá by nový model financovania RTVS zakotvila v ústave. „Vyhli by sme sa akémukoľvek spochybňovaniu v budúcnosti,“ uzavrel riaditeľ RTVS.

Národná rada v utorok prijala zmenu zákona o Rozhlase a televízii Slovenska, ktorá prináša nový spôsob financovania verejnoprávneho rozhlasu a televízie z verejných zdrojov.

Odsúhlasili nárokovateľný príspevok, ktorý sa bude poskytovať každoročne zo štátneho rozpočtu vo výške 0,17 percenta z HDP.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Karol KučeraĽuboš Machaj
Firmy a inštitúcie Národná rada SROĽaNO Obyčajní ľudia a nezávislé osobnostiRTVS Rozhlas a televízia Slovenska