Financovanie RTVS sa rieši chaoticky a nie po odbornej diskusii, tvrdí predseda rady Gallo

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Igor Gallo
Predseda Rady RTVS Igor Gallo. Foto: SITA, koláž SITA Webnoviny.

Je na škodu, že systémové financovanie verejnoprávneho Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) sa rieši chaoticky a nie po odbornej diskusii, na ktorú Rada RTVS dlhodobo vyzývala, myslí si predseda Rady RTVS Igor Gallo.

Stotožňuje sa s názormi, podľa ktorých by bolo vhodné najskôr posúdiť rozsah zákonných povinností, ktoré verejnoprávnemu vysielateľovi ukladá platná legislatíva, a až následne upravovať výšku štátneho príspevku.

Financovanie RTVS

Súčasné znenie Zákona č.532/ 2010 o RTVS napríklad určuje vysielanie najmenej dvoch televíznych programových služieb, čo podľa mojich informácii zostane zachované pri schválení akejkoľvek výšky financií zo štátneho rozpočtu, čo považujem za nelogické. Takýchto nedoriešených vecí je viacero,“ vysvetľuje predseda Rady RTVS vo svojom stanovisku k aktuálnej diskusii o legislatíve, ktorá by zmenila financovanie RTVS.

Verejnoprávny telerozhlas podľa neho potrebuje čo najskôr vedieť, ako bude financovaný, lebo neistota vplýva na jeho fungovanie. „Tí, ktorí poznajú vnútorné procesy, vedia, že včera už bolo neskoro,“ dodal.

Riešenie katastrofálnej situácie

Samozrejme, želám si, aby poslanci schválili novelu zákona v podobe, ktorá verejnoprávnemu vysielateľovi zabezpečí dostatok financií predovšetkým na pôvodnú tvorbu, sanovanie investičného dlhu a plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona o mediálnych službách, ktorý bol prijatý bez akéhokoľvek mechanizmu kompenzácii dopadov. Je miestami až komické, ako sa niektorí poslanci, poznajúc stav verejných financií, predbiehajú v navrhovaní čo najvyššieho koeficientu, pritom napriek našim pravidelným apelom ich počas tohto volebného obdobia zaujímali skôr vymyslené pseudokauzy a nezmyselné, politicky motivované ataky voči orgánom RTVS, ako riešenie katastrofálnej finančnej situácie, v ktorej sa telerozhlas nachádza,“ uviedol Gallo. Doplnil, že by chcel veriť, že v dohľadnom čase zákonodarcovia odolajú tomu, aby riešili zmenu financovania RTVS ako politickú agendu.

Novelu posunuli do druhého čítania

Novelu zákona o RTVS z dielne Ministerstva kultúry (MK) SR Národná rada SR posunula do druhého čítania. Nové financovanie založené na poskytovaní automatického príspevku zo štátneho rozpočtu by mohlo zvýšiť nezávislosť RTVS. Výška príspevku by sa mala odvíjať od vyprodukovaného hrubého domáceho produktu (HDP) a nemala by závisieť od politických tlakov ani vyjednávaní.

Nárokovateľný príspevok by malo každoročne poskytovať Ministerstvo financií SR vo výške 0,15 percenta HDP vyjadreného v bežných cenách za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa nárokovateľný príspevok poskytuje.

Príspevok by RTVS mala dostávať do konca januára príslušného kalendárneho roka a je určený na úhradu nákladov a výdavkov na zaistenie hlavnej činnosti verejnoprávneho vysielateľa v danom roku, prípadne nasledujúcich rokoch. Zvýšenie príspevku na 0,17 percenta HDP navrhla strana Demokrati.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Viac k osobe Igor Gallo
Firmy a inštitúcie MF Ministerstvo financií SRMK Ministerstvo kultúry SRRTVS Rozhlas a televízia Slovenska