Revízia smernice o priemyselných emisiách je schválená, zaoberá sa aj chovom hospodárskych zvierat

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
prasatá, ošípané
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Tento článok pre vás načítala AI.

Europoslanci prijali revíziu smernice o priemyselných emisiách, ktorá obsahovala aj bod ohľadom fariem na chov hospodárskych zvierat. Podľa poslancov nové pravidlá znížia škodlivé emisie z priemyselných zariadení a veľkých chovov ošípaných a hydiny.

Prijatím smernice poslanci rozšírili opatrenia o priemyselných emisiách na chov ošípaných s viac ako 350 dobytčími jednotkami. Podniky, ktoré chovajú ošípané extenzívnym alebo ekologickým spôsobom a vo vonkajšom priestore značné obdobie roka, sú vylúčené.

Emisie z chovu hovädzieho dobytka

V prípade hydiny sa smernica uplatňuje na farmy s viac ako 300 dobytčími jednotkami nosníc a na farmy s viac ako 280 dobytčími jednotkami kŕmnych kurčiat. Na farmách, kde sa chovajú ošípané aj hydina, bude limit 380 dobytčích jednotiek.

Europoslanci taktiež schválili, že komisia do 31. decembra 2026 posúdi, či je potrebné ďalej riešiť emisie z chovu hovädzieho dobytka. Súčasťou je aj posudzovanie doložky o reciprocite s cieľom zabezpečiť, aby výrobcovia mimo spĺňali požiadavky podobné pravidlám EÚ pri vývoze do EÚ.

Stredajšie hlasovanie ukazuje odhodlanie Parlamentu dosiahnuť ciele Zelenej dohody o nulovom znečistení a posilniť zdravie Európanov. Dokazuje tiež, že tieto ciele možno dosiahnuť bez toho, aby sa podnikom a najmä európskym poľnohospodárom vytvorila dodatočná administratívna záťaž. Hlasovanie zdôrazňuje, že poslanci chápu dôvody protestov farmárov,“ povedal Radan Kanev spravodajca, po hlasovaní parlamentu.

Zelené politiky nesmú zahlcovať byrokraciou

Ako som už zdôraznila mnohokrát, zelené politiky nesmú ísť na úkor našej konkurencieschopnosti a zahlcovať náš priemysel a najmä našich farmárov zbytočnou byrokraciou. Oceňujem, že finálna pozícia neukladá povinnosti v rámci tejto smernice chovateľom hovädzieho dobytku, avšak myslím si, že celkovo poľnohospodárstvo a chov zvierat mali byť citlivejšie zvážené a zachovať status quo aj vzhľadom na súčasnú geopolitickú situáciu, ako aj sociálnu a ekonomickú situáciu našich poľnohospodárov,“ dodala europoslankyňa Miriam Lexmann.

Poľnohospodárstvo je jediný sektor, okolo ktorého sa našľapuje veľmi opatrne pri téme znižovania emisií. Dôvod potvrdzujú nedávne masívne protesty poľnohospodárov. Aj preto sa táto legislatíva napokon netýka chovateľov dobytka, ale len ošípaných a hydiny. Za dôležité považujem, aby európski chovatelia nestratili konkurencieschopnosť, pretože vlastná sebestačnosť v produkcii potravín je kľúčová úloha v čase zhoršujúcej sa geopolitickej situácie,“ uviedol europoslanec Robert Hajšel po hlasovaní.

Pred uverejnením v Úradnom vestníku EÚ a nadobudnutím účinnosti o 20 dní neskôr musí zákon prijať aj Rada. Členské štáty budú mať potom 22 mesiacov na dosiahnutie súladu s touto smernicou.

Ďalšie k téme

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Viac k osobe Miriam LexmannRadan KanevRobert Hajšel
Firmy a inštitúcie EP Európsky parlamentEU Európska únia