Poslanci parlamentu schválili riešenia na elimináciu problémových medveďov

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
medveď
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Tento článok pre vás načítala AI.

Poslanci parlamentu schválili riešenia na elimináciu medveďa hnedého, ktorý svojím výskytom môže predstavovať ohrozenie života, zdravia či majetku a hospodárskych zvierat.

Ide o novelizáciu zákona o ochrane prírody a krajiny, ako aj o novelu zákona o civilnej ochrane obyvateľstva, ktorú Národná rada SR prijala zrýchlene.

Vyhlásenie mimoriadnej situácie

Ministerstvo životného prostredia, ktoré novely predložilo, tvrdí, že prijatím zmien bude možné pri výskyte medveďa hnedého vyhlásiť aj mimoriadnu situáciu.

Pôvodne sa v novele namiesto medveďa hnedého uvádzalo slovné spojenie „veľké šelmy“, čo by však zahŕňalo aj elimináciu rysa, vlka či šakala.

Parlamentný výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie preto prijal pozmeňujúci návrh, ktorým zmeny zameral len na elimináciu medveďa hnedého. Prijatá novela nadobudne účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov.

Podľa envirorezortu pri riešení medveďa je potrebné postupovať aj v súčinnosti s inými subjektmi.

Analýzu územia vypustili

Novelizácie zákonov umožnia ministerstvu povoliť výnimku pre tieto subjekty v prípade, ak je vyhlásená mimoriadna situácia.

Dôvody na vyhlásenie mimoriadnej situácie v prípade výskytu medveďa mali byť pôvodne na základe analýzy územia. Zložky samosprávy by museli monitorovať výskyt populácie tejto šelmy.

Na základe pozmeňujúceho návrhu poslanca Rudolfa Huliaka sa však slová „na základe analýzy územia“ vypustili. Dôvodom je zjednodušenie a zrýchlenie postupu štátnej správy a samosprávy.

Envirorezort dodal, že ak sa vyskytnú medvede v intraviláne obcí, samosprávy budú mať možnosť prijať také opatrenia, ktoré zákon o civilnej ochrane už v aktuálnom znení pripúšťa pri vyhlásení mimoriadnej situácie z iných dôvodov.

Zákaz vytvárania vnadísk

Ministerstvo životného prostredia doplnilo, že po vyhlásení mimoriadnej situácie sa zavedie zákaz vytvárania vnadísk a existujúce vnadiská budú musieť byť príslušnou obcou alebo poľovným revírom odstránené.

Tento krok má prispieť k návratu medveďa hnedého do jeho prirodzeného výskytu.

„Ak neexistencia vnadísk nie je príčinou súvislosťou výskytu medveďa hnedého v intravilánoch obcí alebo ich bezprostrednom okolí, táto úprava umožňuje povoliť výnimky na elimináciu problémových jedincov, ktoré svojím výskytom a správaním predstavuje potencionálne ohrozenie života, zdravia a vzniku škôd na úrode, hospodárskych zvieratách alebo závažných škôd na majetku. Zároveň v záujme skrátenia procesu povolenia výnimky správny poriadok sa v tomto prípade nebude uplatňovať na proces povolenia výnimiek. Dôvodom je v čo najkratšom čase vydať výnimku za účelom eliminácie,“ doplnil envirorezort.

Poslanci súčasne neschválili ani jeden pozmeňujúci návrh od opozičných poslancov.

KDH víta schválenie novely

Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) víta schválenie novely zákona k regulácii medveďov. Ako uviedlo vo svojom stanovisku, riešenie sa usilovali presadiť vlastným návrhom zákona, ktorý si neskôr osvojila vláda. Cieľom návrhu je podľa KDH ochrana života, zdravia a majetku ľudí na Slovensku.

„V KDH sme presvedčení, že túto situáciu treba riešiť, a preto sme pripravili návrh zákona, ktorý umožní riešiť problémových medveďov. Upozorňujeme, že zákon sa týka iba medveďov, ostatných veľkých šeliem, ako napríklad rysov, či vlkov sa tento zákon nedotýka,“ uviedol podpredseda kresťanských demokratov Marián Čaučík.

KDH doplnilo, že im ide len o pomoc ľuďom a pri tom nerozlišujú politické tričká. Predseda hnutia Milan Majerský doplnil, že obyvateľstvo slovenských regiónov sa v poslednom čase často stretávalo s medveďmi, ktoré podľa jeho názoru ohrozovali ich zdravie a život, čo Majerský nepovažuje za normálne.

„Preto sme reagovali a parlament dnes schválil náš zákon o odstrele problémových medveďov. Viacerí politici mesiace sľubovali, že vyriešia tento problém, to sa však nestalo, preto sme prišli s naším riešením a sme radi, že ho dnes prijal parlament,“ zdôraznil šéf kresťanských demokratov.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Viac k osobe Marián ČaučíkMilan MajerskýRudolf Huliak
Firmy a inštitúcie KDH Kresťanskodemokratické hnutieMŽP Ministerstvo životného prostredia SR