PPA zaslala žiadateľom priamej platby viac ako 85 percent rozhodnutí, vyplatených bolo 400 miliónov eur

PPA: Vykročili sme z tieňa minulosti
Generálny riaditeľ PPA Jozef Kiss počas tlačovej konferencie na tému: Vykročili sme z tieňa minulosti - informácie o najkľúčovejšej správe Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) pre slovenský agrosektor od vstupu SR do Európskej únie (EÚ). Bratislava, 14. marec 2023. Foto: SITA/Ľudovít Vaniher

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) konči vo vyplácaní priamych podpôr za minulý rok. Viac ako 85 percent súm z rozhodnutí zaslala žiadateľom na ich účty.

Celkom 400 miliónov eur z celkovej sumy 554 miliónov eur majú už poľnohospodári na svojich účtoch. Informovala o tom v tlačovej správe PPA.

Kontroly angentúry

Za minuloročnú kampaň prijala PPA 17 884 jednotných žiadostí na plochu a viac ako 15 200 rozhodnutí už vydala. Po ukončení kontrol agentúra pristúpi k vydaniu rozhodnutí aj vo zvyšku žiadostí.

„Mieru kontrol stanovuje európska legislatíva na základe rozsahu chybovosti žiadateľov v predošlom roku. Výnimkou boli roky pandémie. Pre nás to znamená, že vo vzťahu k roku 2022 musíme povinne skontrolovať plochu o výmere viac ako 240 000 hektárov. Je v záujme žiadateľov, znížiť chybovosť vo svojich žiadostiach, aby v budúcich rokoch mohla byť vzorka kontrolovaných plôch výrazne nižšia a poctiví farmári tak nemuseli doplácať na tých neporiadnych,“ uviedol generálny riaditeľ Jozef Kiss.

Chyby žiadateľov

Žiadatelia robia najčastejšie chyby v tom, že nepoznajú výmeru obhospodarovanej pôdy oprávnenej na platbu, nemajú v teréne vytýčené hranice, nedodržiavajú retenčné obdobie, neplnia lehoty na doručovanie dokumentov, žiadatelia nereagujú na výzvy a nepredkladajú doklady.

PPA preto vyzýva žiadateľov, aby dbali na dodržiavanie podmienok oprávnenosti a pravidiel krížového plnenia na svojich žiadostiach, aby problémy s užívacími vzťahmi neriešili podaním žiadosti, ale ich riešili zákonnými postupmi ešte pred ich podaním.

Platobná agentúra ďalej uviedla, že zníženie chybovosti v žiadostiach zabráni navyšovaniu miery kontrol, zefektívni administráciu žiadostí a urýchli vyplatenie finančných prostriedkov a zabráni blokovaniu tých farmárov, ktorí svoje žiadosti vyplnili správne.

PPA má zo zákona na vydanie rozhodnutia 13 mesiacov od podania žiadosti. Európska legislatíva ukladá platobným agentúram členských štátov povinnosť vyplatiť 95 percent finančných prostriedkov danej kampane do 30. júna nasledujúceho kalendárneho roka.

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Jozef Kiss
Firmy a inštitúcie PPA Pôdohospodárska platobná agentúra