Žilinský kraj sa dohodol s dopravcami, zažehnali hrozbu paralyzovania autobusovej dopravy

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Modernizácia vozového parku
Arriva doplní v Trnave do autobusov MHD klimatizáciu. Foto: ilustračné, ARRIVA Liorbus

Hrozba paralyzovania prímestskej autobusovej dopravy v Žilinskom kraji je zažehnaná. Poslanci Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) dnes vyslovili súhlas s návrhmi nových zmlúv s doterajšími autobusovými dopravcami. V oravskom a liptovskom regióne budú aj naďalej jazdiť autobusy spoločnosti ARRIVA Liorbus, a. s., regióny Turiec, Kysuce a Horné Považie bude dopravne zabezpečovať žilinská Slovenská autobusová doprava (SAD).

Súťaž pripravovali viac ako rok

Súťaž na autobusových dopravcov pripravoval ŽSK viac ako rok. Pôvodne malo ísť o výber dodávateľov na desaťročné obdobie, neskôr kraj aj z dôvodu časovej tiesne skrátil zmluvné obdobie na dva roky s ročnou opciou. Aj takúto verejnú súťaž však nakoniec ŽSK zrušil po tom, čo rada Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) ako druhostupňový odvolací orgán nerozhodla o námietkach dvojice uchádzačov.

ŽSK bol nakoniec nútený obstarať služby prímestskej autobusovej dopravy na prechodné dvojročné obdobie priamym rokovacím konaním. Na základe prejaveného záujmu dopravcu Arriva Liorbus, a. s. uskutočnil ŽSK viacero rokovaní, ktorých predmetom bolo stanoviť podmienky zabezpečenia dopravných výkonov na nevyhnutný čas pre región Orava. Rovnaký scenár platil aj v prípade akciovej spoločnosti SAD Žilina a regiónov Turiec, Horné Považie a Kysuce.

Obe strany poľavili z požiadaviek

Musím povedať, že v rámci priameho rokovacieho konania sa uskutočnili medzi ŽSK a dopravcami korektné rozhovory a obe strany boli ochotné ustúpiť zo svojich pôvodných požiadaviek. V prípade spoločnosti ARRIVA Liorbus napríklad pôvodná požiadavka 1,81 eur za tarifný kilometer vysoko presahovala naše možnosti. Nakoniec sme sa dohodli na sume 1,56 eur za tarifný kilometer,“ priblížila rokovania Jurinová. Ako ďalej poznamenala, zmluva so SAD Žilina bola koncipovaná inak a výsledná suma za tarifný kilometer je kombináciou fixnej sumy a ekonomicky oprávnených nákladov. „SAD Žilina podmieňovala zmluvný vzťah navyše podpisom zmluvy o ochrane investícií. Týka sa to nákupu 150 autobusov v rokoch 2015 – 2019, ktoré po skončení zmluvy ostanú v majetku ŽSK a bude na rozhodnutí župy, ako s nimi naloží,“ uviedol Michal Miškovič, člen expertnej skupiny na prípravu súťaží pre zabezpečenie prímestskej autobusovej dopravy.

Viacerí poslanci v diskusii upozornili na rapídny nárast ceny, keď napríklad ŽSK platil spoločnosti ARRIVA Liorbus doteraz 1,39 eur a po novom to bude 1,56 eur. Poslanec Martin Kapitulík predloženie takto koncipovaných zmlúv dokonca nazval obrovským zlyhaním vedenia župy. Jurinová priznala, že rozpočtové možnosti župy na schválenej úrovni 23 miliónov eur nebudú na vykrytie služieb prímestskej autobusovej dopravy stačiť. „Je pravdepodobné, že budeme nútení pristúpiť aj k zvýšeniu cestovného, o čom bola reč aj počas rokovaní s dopravcami,“ dodala Jurinová.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Viac k osobe Erika JurinováMichal Miškovič
Firmy a inštitúcie ArrivaSlovenská autobusová doprava (SAD)ŽSK Žilinský samosprávny kraj (VÚC)