Z projektu modernizácia tratí medzi Bratislavou a Kútmi sa stáva "Mission impossible"

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať Diskusia
Železnice by mali dostať finančnú pomoc od štátu. Foto: Getty images
  • aktualizované 24. januára 8:35

Projekt „Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR“, ktorý má skvalitniť a zrýchliť cestovanie, je v minimálne dvojročnom omeškaní. Slovensku tak hrozí, že o peniaze priklepnuté na novú trať z Bruselu príde a obnova železnice pôjde zo spoločnej kasy.

Už od samého počiatku sa tento projekt potýka s množstvom problémov, ktoré brzdia začatie stavebných prác. Viacerí dopravní analytici kritizujú postup a nastavenie tendra verejným obstarávateľom, teda Železnicami Slovenskej republiky (ŽSR), ktoré bolo viackrát napadnuté uchádzačmi na Úrade pre verejné obstarávanie (ÚVO).

Finančné prostriedky na dopravné koridory sa rozdeľovali priamo v Bruselu – z Nástroja na prepájanie Európy. O peniaze z tohto balíka sa mohli uchádzať všetky krajiny EÚ. V prvých výzvach sa však rešpektovala tzv. národná obálka – podiely z balíka pre jednotlivé krajiny, kedy mohlo Slovensko získať až 900 miliónov eur a čerpať ich do konca roku 2020. Podľa dopravného analytika Jána Kovalčíka z INEKO je nepochopiteľné, že vláda SR túto možnosť nevyužila a reálne z tohto zdroja získa oveľa menej. Zároveň dodal, že Slovensko mohlo požiadať o finančné zdroje z tohto balíka na iné, oveľa pripravenejšie a aj zrealizovateľné projekty.

Problémy v tendri blokujú projekt

Pre obštrukcie v súťaži, ktoré sprevádzajú projekt od jeho vyhlásenia vo februári 2017, bolo ŽSR nútené na jar minulého roka zriadiť špeciálnu Komisiu na vyhodnotenie ponúk od uchádzačov.

Ako informovali železničiari, komisia už ponuky vyhodnotila a momentálne prebieha kontrola na ÚVO. Tá musí preskúmať postup komisie, prípadne sa zaoberať námietkami zo strany uchádzačov o realizáciu projektu.

Na obštrukcie v tendri najviac doplácajú samotní cestujúci Foto: Getty images

Po posúdení ÚVO o námietkach, bude následne zmluva s budúcim zhotoviteľom postúpená na kontrolu Ministerstvu dopravy a výstavby SR (MDV SR), keďže ide o projekt spolufinancovaný z Nástroja na prepájanie Európy (CEF) zameraný na dopravnú infraštruktúru.

Z dôvodu nadlimitnej zákazky financovanej z časti z prostriedkov EÚ, bude musieť zmluvu opätovne posúdiť aj ÚVO. O reakciu sme požiadali aj ÚVO, následne budeme článok aktualizovať.

Slováci mohli lepšie cestovať, ale nebudú

Pre zdĺhavý proces je už dnes jasné, že projekt sa do konca tohto roka nestihne zrealizovať a už vôbec nie dokončiť. Dôvodom je aj skutočnosť, že ŽSR má k dispozícii iba štúdiu realizovateľnosti, pričom projektovú dokumentáciu má pripraviť víťaz tendra, teda zhotoviteľ, ktorý je zatiaľ neznámy.

Moderná železničná trať medzi Bratislavou a Kútmi je v nedohľadne
Moderná železničná trať medzi Bratislavou a Kútmi je v nedohľadne Foto: ilustračné, www.gettyimages.com

„Ide o zmiešanú zákazku a to o zákazku na stavebné práce, kde úspešný uchádzač zabezpečuje aj vypracovanie projektovej dokumentácie,“ uviedol Michal Lukáč hovorca ŽSR.

Zároveň dodal, že je v prioritnom záujme železničiarov je čím skôr začať s implementáciou tohto projektu, ktorý je z pohľadu Bruselu považovaný za jednej z dôležitých európskych koridorov.

Železničiari sa snažia zachrániť milióny eur

Podľa analytika Kovalčíka z INEKO Slovensku reálne hrozí, že príde o stovky miliónov eur na modernizáciu železnice. Peniaze môže Európska komisia (EK) presunúť na infraštruktúrne projekty v iných krajinách.

Ministerstvo dopravy a výstavby SR (MDV SR) pred časom uviedlo, že pravidelne monitoruje stav projektu a komunikuje s EK a ich agentúrou INEA o projekte za účelom minimalizácie rizík a dosiahnutia predĺženia oprávnenosti projektu.

Lukáč potvrdil, že v súčasnosti prebiehajú rokovania medzi MDV SR za účasti ŽSR a agentúrou INEA o možnosti posunu termínu a etapizácie projektu na viacročné obdobie.

Foto: Getty images

„Je prioritným záujmom Železníc Slovenskej republiky v čo najskoršom čase ukončiť proces verejného obstarávania, aby bolo možné následne začať s implementáciou predmetného projektu,“ zopakoval Lukáč.

Na otázku či Slovensko príde o vyčlenené finančné zdroje na modernizáciu trate, Lukáč nereagoval. Skonštatoval, že pri projektoch financovaných z prostriedkov EÚ sa počíta aj so spolufinancovaním zo štátneho rozpočtu.

Ak nebude iná možnosť, rezort dopravy bude hľadať iné alternatívy financovania Foto: Getty images

Rezort dopravy uzavrel, že ďalšou alternatívou financovania je aj súčasný Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014-2020, ktorého obdobie oprávnenosti je do konca 2023.

Rovnako môžu využiť operačné programy pre obdobie 2021 – 2027, prípadne CEF – prostriedkov na prepájanie Európy pre roky 2021 až 2027.

Rozhodnutie ÚVO bolo opäť napadnuté

Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) potvrdilo, že vo vzťahu k danej evidoval dve námietky, o ktorých rozhodol dňa 19. decembra 2019.

Proti rozhodnutiu úradu boli následne zo strany obidvoch navrhovateľov podané dňa 30. decembra 2019 podané odvolania, o ktorých v súčasnosti rozhoduje Rada úradu.

„Keďže predmetné rozhodnutie úradu nie je právoplatné, úrad sa k obsahu námietok, ako aj výsledku konania o námietkach nemôže vyjadriť,“ uviedol v reakcii tlačový odbor ÚVO.

Ďalšie k téme

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať Diskusia
Viac k osobe Ján KovalčíkMichal Lukáč
Firmy a inštitúcie MDV Ministerstvo dopravy a výstavby SRŽSR Železnice Slovenskej republiky