Zámer štátu liberalizovať železničnú osobnú dopravu je predčasný, tvrdí Inštitút pre dopravu a hospodárstvo

Vlak RegioJetu v Bratislave. Foto: SITA/Jana Birošová.

Liberalizáciu vlakovej dopravy podľa Inštitútu pre dopravu a hospodárstvo je potrebné riešiť koncepčne a koordinovane v rámci celej verejnej dopravy na Slovensku.

Inštitút pre dopravu a hospodárstvo (IDH) považuje zámer Ministerstva dopravy a výstavby SR liberalizovať železničnú osobnú dopravu zatiaľ na troch tratiach za unáhlený a nedostatočne pripravený.

Liberalizáciu vlakovej dopravy podľa inštitútu je potrebné riešiť koncepčne a koordinovane v rámci celej verejnej dopravy na Slovensku, inak to môže viesť k zhoršeniu jej kvality, alebo k neodôvodnenému zvýšeniu dotácií zo strany štátu.

Liberalizáciu treba pozastaviť

„Súčasný zámer liberalizácie navrhujeme pozastaviť a pokračovať v ňom až po vytvorení plánu dopravnej obsluhy, a to najneskôr o päť rokov. Akékoľvek nové zmluvy na dopravnú obslužnosť uzatvárané po roku 2019 odporúčame uzavrieť na prechodné obdobia najviac päť rokov,“ informoval agentúru SITA riaditeľ IDH Rastislav Cenký.

Príprava cieľov, podmienok, spôsobu a postupu liberalizácie železničnej osobnej dopravy by podľa neho mala byť zahrnutá do hlavných úloh pripravovanej Národnej dopravnej agentúry, ktorá by mala byť zodpovedná za koncepčné riešenie verejnej dopravy.

IDH - Rastislav Cenký
Riaditeľ Inštitútu pre dopravu a hospodárstvo Rastislav Cenký. Foto: idah.sk.
Súťaže na tri regionálne trate

Ministerstvo dopravy a výstavby plánuje v tomto roku vyhlásiť súťaže na prevádzkovanie železničnej osobnej dopravy vo verejnom záujme (na objednávku štátu) na troch regionálnych tratiach Bratislava – Komárno, Žilina – Rajec a Košice – Moldava nad Bodvou.

Cestujúci na prvej z nich prepravuje spoločnosť RegioJet, a. s., od roku 2012 a na ďalších dvoch štátna Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK). Na základe skúseností z výberu dopravcov a fungovania prepravy na týchto tratiach chce rezort dopravy v budúcnosti zvážiť súťaže aj na iných tratiach.

Potrebné zvýšenie kvality prepravy

„Primárnym cieľom by nemala byť výmena súčasného štátneho dopravcu iným alternatívnym dopravcom, ale prilákanie nových cestujúcich, zvýšenie kvality prepravy a zefektívnenie štátnych dotácií poskytovaných na dopravu osôb,“ uviedol Cenký.

Liberalizácia musí byť podľa neho nastavená tak, že železničná doprava bude naďalej vytvárať komplexne previazaný a inými druhmi dopravy doplňovaný systém s cieľom napĺňania podmienok verejného záujmu, dopravnej politiky štátu a požiadavky obyvateľov v regiónoch. „Motiváciou musí byť najmä kvalita, dostatočná ponuka a nadväznosti spojov,“ tvrdí Cenký s tým, že dopravcovia by si nemali vzájomne konkurovať.

Terminál integrovanej osobnej dopravy Moldava nad Bodvou mesto. Foto: zsr.sk. Foto: zsr.sk.
Plán dopravnej obsluhy

Výber nového dopravcu musí byť podľa šéfa inštitútu nastavený tak, aby počas celej platnosti novej zmluvy zabezpečil adekvátnu kvalitu, kapacitu a počet spojov. Nesprávne nastavenie parametrov môže totiž spôsobiť napríklad preplňovanie vlakov, alebo, naopak, neefektívne jazdy prázdnych vlakov a zvýšenie dotácií. Potrebné je preto vypracovať kvalitný plán dopravnej obsluhy, vytvoriť prehľad o súčasnej výške dotácií jednotlivých tratí a dôkladne pripraviť súťažné podklady.

Súťažiť by sa mali blízke trate

„Všetky vyhlasované súťaže by mali byť dostatočne veľké. Pri malých zákazkách nie je možné dosiahnuť úspory z rozsahu,“ upozornil Cenký. To podľa neho potvrdzujú skúseností z okolitých krajín, kde sa obvykle súťaži v balíku viacero blízkych tratí. „Zo zoznamu tratí ohlásených ministerstvom dopravy k liberalizácii je v súlade s praxou v zahraničí jedine trať Bratislava – Komárno,“ poznamenal šéf IDH.

Na hlavných tratiach by podľa neho po vzore Veľkej Británie mali byť súťaž medzi rôznymi súbežnými dopravcami. Súťaž komerčných a dotovaných vlakov, napríklad, na trati Košice – Praha, alebo Bratislava – Praha podľa Cenkého zvyšuje stratu dotovaných vlakov.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie IDH Slovakia