Príprava výstavby prioritných úsekov diaľnic a rýchlostných ciest bude efektívnejšia, nové opatrenenia budú platiť od mája

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Diaľnica, výstavba ciest, cesta, D1
Diaľnica, výstavba ciest, cesta, D1 Foto: www.facebook.com
  • aktualizované 28. marca, 18:09

Od začiatku mája tohto roka sa zefektívni a zrýchli príprava výstavby prioritných úsekov diaľnic a rýchlostných ciest. Umožnia to opatrenia na optimalizáciu jednotlivých procesov prípravy výstavby najmä úpravou lehôt.

Vyplýva to z novely zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá, ktorú schválil parlament. Za schválenie zákona hlasovalo 137 poslancov, zdržali sa dvaja poslanci a žiadny poslanec nebol proti.

Plynulosť projektov

Novela zákona by mala zabezpečiť plynulosť jednotlivých prípravných fáz projektov diaľnic. Eliminovať sa majú duplicitné hodnotenia v krátkych časových odstupoch medzi jednotlivými fázami prípravy realizácie diaľnic, medzi ktorými sa významne nezvyšujú finančné prostriedky s vplyvom na hodnotu za peniaze.

Súčasne sa však zachováva proces ekonomického hodnotenia Ministerstvom financií SR v troch najdôležitejších fázach procesu prípravy, čím sa zabezpečí naplnenie princípu hodnoty za peniaze jednotlivých projektov diaľnic.

Nové priority

Rozhodnutie o umiestnení stavby diaľnice bude platiť päť rokov odo dňa jeho vykonateľnosti, pričom stavebný úrad môže v odôvodnených prípadoch na žiadosť stavebníka určiť dlhšiu platnosť. Rozhodnutie nestratí platnosť, ak sa v týchto lehotách podala žiadosť o stavebné povolenie alebo o povolenie na terénne úpravy, práce a zariadenia alebo ak sa začalo s využitím územia na určený účel.

Poslanci schválili aj pozmeňujúci návrh poslankyne Petry Hajšelovej (Sme rodina), ktorým sa do zoznamu prioritných úsekov zaraďujú aj rýchlostné cesty R2, R3 a R6.

Šetrenie času

Schválenie novely zákona znamená pre Národnú diaľničnú spoločnosť (NDS) podľa jej hovorkyne Evy Žgravčákovej urýchlenie prípravy hlavne štyroch významných ťahov, a to D1 Turany – Hubová, D1 Bidovce – štátna hranica s Ukrajinou, D3 Žilina – štátna hranica s Poľskom a R4 až po hranicu s Poľskom.

Napríklad v prípade ťahu R4 štátna hranica Maďarsko/Slovensko – Košice – Prešov – Giraltovce – Svidník – štátna hranica Poľsko/Slovensko môže novela podľa NDS ušetriť od 18 do 24 mesiacov.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Viac k osobe Eva ŽgravčákováPetra Hajšelová
Firmy a inštitúcie MF Ministerstvo financií SRNárodná diaľničná spoločnosť (NDS)Sme rodina